facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
november 30, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Nadat Björn en Mieke vorig jaar in de Venrayse Schouwburg de finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) wisten te winnen met het nummer “Âltied ope” zal ook
in 2023 de finale van het LVK in Venray worden gehouden!

De gezamenlijke Venrayse Vastelaovesverenigingen, vertegenwoordigd in de Vorstenraod Rooy
zijn inmiddels alweer volop bezig met de voorbereidingen. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2023
zal een spetterend programma worden neergezet! Dit feestweekend gaat plaatsvinden in het
Feestpaviljoen, beschikbaar gesteld door HoexBouw in Oostrum-Venray.
Op vrijdagavond wordt de LVK finale gehouden. Op zaterdagmiddag wordt het LVK Femilie Fieëst
georganiseerd. Op deze middag zullen er optredens zijn van Pruuf Mar, Björn en Mieke, Goed Zat,
Sjpringlaevend en Fiorenza.
Op zaterdagavond is The Big Party met de volgende bands: Lex Uiting, Guus Meeuwis en TräckSäck.
Dit alles muzikaal ondersteund door de DJ’s van Qmusic.
De organisatie bestaat uit meer dan 600 vrijwilligers, welke worden ondersteund door de sponsoren
OTTO Work Force, DHL, Inther, Rabobank en HoexBouw.


Voor het LVK Femilie Fieëst en het zaterdagavondprogramma (The Big Party) start de kaartverkoop op
dinsdag 29 november 2022 om 20.00 uur. Kaartverkoop via Ticketcrew.nl/tickets/lvk-2023. De kaarten
die vorig jaar al zijn gekocht blijven geldig voor de editie van dit jaar. Tickethouders ontvangen de
komende weken hierover automatisch een bericht.
De kaartverkoop voor de LVK finale start op 7 januari 2023.

 

 

Een stuk grondgebied gelegen in de gemeenten Venray, Gemert-Bakel of Deurne wordt mogelijk de locatie voor het uitvoeren van een proefboring naar aardwarmte.

Onder de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) werd de ondergrond in dit gebied al eerder onderzocht. Om de mogelijkheden van aardwarmte als mogelijke duurzame energiebron nog beter te onderzoeken, is een proefboring nodig.

Nederland werkt hard aan het halen van de klimaatdoelstellingen en wil graag minder afhankelijk worden van binnen- en buitenlands aardgas. Het gebruik van aardwarmte kan hiervoor een oplossing zijn. Om de mogelijkheden voor aardwarmte beter in te kunnen schatten, is meer onderzoek nodig. Daarom werken Energie Beheer Nederland en onderzoeksbureau TNO samen aan het SCAN-onderzoek. Al eerder werd in de omgeving van Venray onderzoek gedaan in de ondergrond door middel van geluidsgolven. Nu willen zij verkennen of en waar een onderzoeksboring naar de diepere aardlagen uitgevoerd kan worden.

Keuze voor het zoekgebied

Het zogenoemde ‘zoekgebied’ ligt ten westen van de gemeente Venray en beslaat ook delen van de gemeenten Gemert-Bakel en Deurne. SCAN vindt dit zoekgebied interessant omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. In Venray zien wij op korte termijn geen mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte voor de verwarming van gebouwen. Aangezien de resultaten ook informatie opleveren voor drukbevolkte gebieden, zoals Nijmegen en Utrecht, dragen we met een proefboring bij aan de mogelijkheden in een groot deel van Nederland.

Hoe ziet het proces eruit?

Dat hier een zoekgebied is aangewezen, betekent nog niet dat er in dit gebied ook een boring plaats gaat vinden. De komende maanden kijkt SCAN samen met de gemeenten naar de haalbaarheid en geschikte locatie voor een boring. Deze locatie ligt bij voorkeur niet in een gebied met dichte bebouwing. Ze houden rekening met veiligheid, water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden. Het boren zelf duurt enkele weken, de werkzaamheden hieromheen duren ongeveer zes maanden. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen wordt de locatie teruggebracht in de originele staat.

Het SCAN-programma

SCAN wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met onderzoeksorganisatie TNO met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SCAN onderzoekt al sinds 2019 de Nederlandse ondergrond. 

Kijk voor meer informatie op: www.scanaardwarmte.nl (kijk bij Nieuws naar het bericht over het zoekgebied in Venray) of www.allesoveraardwarmte.nl.

Gemeente Venray is medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World.

Daarom kleuren vanaf vrijdag 25 november de Schouwburg, de fontein op het Schouwburgplein en de brug bij het Raayland College oranje. Ook het kunstwerk ‘de Poort van Gelijkheid’ op de rotonde Zuidsingel/Leunseweg wordt van 25 november tot 10 december oranje uitgelicht.

Martin Leenders, wethouder Inclusie, vindt het belangrijk om mee te doen aan deze campagne: “De boodschap achter de internationale campagne heeft alles te maken met respect voor elkaar. Iets waar lokaal de Stichting Respect On zich voor inzet. Vanuit de gemeente kunnen we dit niet genoeg benadrukken.”

Orange the World en het WK voetbal

De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar valt Orange the World samen met het WK voetbal in Qatar. Met als gevolg dat inwoners van Venray de oranje uitgelichte plekken wellicht associëren met het WK. Vanwege de mensenrechtensituatie in Qatar vindt de gemeente het echter niet gepast om hier op die manier aandacht aan te besteden. De locaties worden dus alleen oranje uitgelicht voor Orange the World.

Voorkomen van geweld

In Nederland krijgt helaas 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.

Jaarlijkse Orange the World campagne

25 november is door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’.

In Nederland doet inmiddels een overgrote meerderheid van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten en door extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. De gemeente Venray doet nu voor de vierde keer mee.

Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Mensen die medestander zijn, krijgen een speciale nieuwsbrief met allerhande praktische tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen.

Wandelclub de Tol, die al jaren actief is vanuit het Ambachtkwartier aan de St. Jozefweg te Venray  bestaat deze maand 10 jaar.

Wat ooit begon met 8 personen is inmiddels een club geworden met 25 trouwe leden.

Elke donderdagavond komt men vanaf 18.30 bijeen in ontmoetingsruimte "De Tol". Vanaf 19.00 uur wordt er dan gewandeld in 2 groepen.

Eén groep loopt in een uur zo’n 5 km. De ander groep loopt 2 km in iets minder dan een uur.

Voor en na de wandeling is er altijd gezelligheid bij een kop koffie of thee.  

Tijdens het jubileum  werd ook bekend gemaakt dat FYSIOTHERAPIE EINDSTRAAT deze sportieve club wil sponsoren.

Wilt U ook meelopen dan kunt u contact met de club opnemen via 06-13853612.

De katholieke vrouwelijke kloosterorde Ursulinen, de laatste kloostergemeenschap in de gemeente, vertrekt uit Venray.

Burgemeester Leontien Kompier ontving 17 november de laatste drie zusters die in het klooster aan de Merseloseweg verblijven. De zusters bewonderden onder begeleiding van archivaris Paul van Meegeren een schilderij dat recentelijk een plekje heeft gekregen in “hun oude klooster”, dat nu dienst doet als gemeentehuis van Venray.

Voor het eind van dit jaar vertrekken de laatste Venrayse zusters naar ursulinenklooster de Bisweide in Grubbenvorst. Het klooster aan de Merseloseweg wordt omgebouwd tot een woongemeenschap met appartementen. Daarmee verdwijnt de laatste kloostergemeenschap uit Venray, dat er ooit in de katholieke bloeiperiode maar liefst vijftien kende.

Geschiedenis van de zusters Ursulinen in Venray

In 1838 vestigde zich een groepje van acht zusters uit het Belgische Tildonck in Venray om daar een nieuwe kloostergemeenschap te stichten. De nonnen namen hun intrek in de gebouwen van het voormalige klooster Jerusalem. De congregatie had als doel het ‘onderwijzen en vormen van katholieke meisjes op vele vlakken’. De Ursulinen herbouwden het oude Jerusalem en al in hetzelfde jaar openden ze een schoolklas voor arme kinderen en een pensionaat voor zes leerlingen. Het daaropvolgende jaar openden ze een school waarvoor de ouders geen schoolgeld hoefden te betalen, wat in die tijd erg ongebruikelijk was. Het pensionaat werd uitgebreid en telde in 1840 al 44 leerlingen. Frans was de voertaal, een schooluniform verplicht. Het internaat was hofleverancier van postulanten: zusters in het eerste stadium van het kloosterleven.

Bijna twintig jaar later brachten de zusters Ursulinen een groot deel van het lager onderwijs voor meisjes in Venray onder hun vleugels door de openbare meisjesschool over te nemen. De gemeenteraad gaf daar 24 december 1856 toestemming voor. Om te kunnen ontspannen werd een stuk bos aan de Merseloseweg gekocht, het latere St. Odapark.

Na de Tweede Wereldoorlog waren de hoogtijdagen voor de Ursulinen in Venray voorbij. Het pensionaat verhuisde naar de Gasstraat en nog later werd de Sjaloomhoeve (de huidige Witte Hoeve) pensionaat. Het kloostergebouw is uiteindelijk in 1973 aan de gemeente verkocht die er het gemeentehuis in vestigde.

Pagina 1 van 14