facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
juni 26, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Na de gemeenteraadsverkiezingen breekt een nieuwe raadsperiode aan. Voor 14 raadsleden betekent dit afscheid van hun werk voor de gemeenteraad van Venray. Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 24 maart ontvingen alle vertrekkende raadsleden een Venray’s Zilveren bijtje en werd een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

 “Het werk van raadsleden is veeleisend. Het vraagt tijd, inzet en ambitie. Vaak naast het dagelijks werk én het privéleven. En het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: raadsleden willen het beste voor onze gemeente en haar inwoners. We bedanken alle raadsleden voor hun betrokkenheid tijdens de afgelopen raadsperiode. Voor de vertrekkende raadsleden is een eervolle gemeentelijke dankbetuiging op zijn plaats”, aldus de in quarantaine zittende burgemeester Leontien Kompier.

Deze vertrekkende raadsleden kregen een Zilveren bijtje opgespeld: Erika Irene van den Akker, Lizzy Bruno, Jac Derikx, Petra van Duijnhoven, Joep Gielens, Selcuk Ipek, Daan Janssen, Bram Jeurissen, Emina Joosten, Toon Kerkhoff, Toon Loonen, Harrie van Oosterhout, Erik Vullings en Tino Zandbergen.

Donderdagavond werd Leo Philipsen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 2009 tot en met maart 2022 raadslid namens het CDA.

Op basis van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau worden aftredend volksvertegenwoordigers, die nog niet eerder zijn onderscheiden, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, nadat ze tenminste 12 jaar zitting hebben gehad in de gemeenteraad.

Op de volgende foto ziet u de aftredende gemeenteraadsleden.

 2 raadsvergardering24maart2022aftredenraad 6S6A1141 LauraFotostudio

Op dinsdag 22 februari 2022 zijn Björn Poels (34) en Mieke Janssen (36) uit Venray onderscheiden met de Zilveren Ereblijk van de gemeente Venray. De waarderingspenningen werden hen uitgereikt door burgemeester Leontien Kompier in aanwezigheid van hun partners, de componisten van muziek en tekst (Léon Aarts, Roel Gommans en Jules Reivers) en het College van B&W.

 

De overtuigende overwinning van de 46-ste finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) met het liedje Âltied Ope, is de aanleiding om deze hoge blijk van waardering uit te reiken.

Leontien Kompier: “Het is heel bijzonder en mooi dat ik op deze manier kennis kan maken met het Limburgse Carnaval én met Björn en Mieke. Mijn felicitaties en complimenten gaan ook uit naar hen en naar de componisten, schrijvers en iedereen die achter de schermen hard werkt om deze successen te behalen”.

 

Venray wordt al jaren tijdens Carnaval op de kaart gezet door het zangduo Björn en Mieke. De finale van het LVK vond afgelopen vrijdag 18 februari plaats in de schouwburg van Venray. Vanwege corona kon deze editie niet met groot publiek gevierd worden.

Leontien Kompier: ”Dat het LVK dit jaar in Venray werd georganiseerd, maakt het feest natuurlijk compleet. Gelukkig komt de finale volgend jaar weer terug in Venray. Hopelijk kunnen we het dan weer groots vieren. Duidelijk is wel dat niemand om Venray heen kan als het om Vastelaovend gaat. We staan op de kaart”.

 

Het college van burgemeester en wethouders wil Björn en Mieke bedanken voor hun bijdrage aan de Venrayse en Limburgse Vastelaoves cultuur en heeft daarom de Zilveren Ereblijk van de gemeente Venray toegekend.

Dinsdag hield de politie, samen met overheidspartners en Duitse collega’s, een integrale veiligheidscontrole in de gemeente Venray. Ook de Boa’s van de gemeente Venray waren hierbij betrokken. Naast de controles in panden vond ook een grote verkeerscontrole plaats op diverse locaties in onze gemeente.

Zo’n 40 mensen van politie, gemeente, Act! Interventieteam en Koninklijke Marechaussee hebben aan deze inzet meegewerkt.

Burgemeester Leontien Kompier: “Deze crimecontrol is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen diverse overheidsdiensten. Hierin blijven we investeren. Meestal onopvallend, maar vandaag was het zichtbaar op diverse plekken in onze gemeente. De diensten voerden controles uit op georganiseerde criminaliteit, drugshandel, drugstoerisme en het rijden onder invloed. Ik kijk terug op een goede, breed georganiseerde actie, complimenteer alle betrokken diensten en ben benieuwd naar de resultaten”.