Vrijdag, 2 oktober, zou de doorstart van de derde editie van het Meerdaags Wandelevenement Venray gaan plaatsvinden.

Oorspronkelijk stond dit evenement voor begin juni op het wandelprogramma. Door het besluit van onze regering, eind maart, dat er een verbod zou komen op het houden van evenementen, samenkomsten en bijeenkomsten tot 1 september heeft de organisatie ons evenement toen moeten annuleren.

Na het deels vrijgeven van evenementen hebben het bestuur van dit mooie evenement meteen gekeken in hoeverre het mogelijk was dit evenement in oktober in te halen. Zij werden hierin gesteund door hun sponsoren die de wens uitspraken om het evenement nog in 2020 te laten plaatsvinden. Ook vanuit onze gemeente Venray kregen zij het verzoek om alles in het werk te stellen om het evenement dit jaar nog in te halen. Uiteraard met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM, Veiligheidsregio Noord-Limburg en de gemeente Venray. Dit betekende veel extra werk maar dat had de organisatie er graag voor over.

Alles verliep volgens planning. Afgelopen weekend zijn diverse vrijwilligers en het voltallig bestuur nog actief geweest om de bekende laatste puntjes op de i te zetten. Vanuit de overheid waren er geen redenen om je zorgen over te maken. De provincie Limburg had/heeft de status “waakzaam” wat de laagste status is op de coronakaart van Nederland. Ook waren er geen berichten dat er deze week sprake zou zijn van nieuwe landelijke maatregelen, alleen zouden er op dinsdag meer regionale maatregelen worden afgekondigd.

Het liep echter, wederom, anders. Maandagmorgen werd in de pers bekendgemaakt dat er al die avond nieuwe maatregelen afgekondigd werden. Helaas gaat het nu niet alleen om regionale maatregelen maar ook om landelijke maatregelen die ook dit evenement treffen.

Zo is de maximale groepsgrootte voor buitenactiviteiten 40 personen en voor binnen zelfs maar 30 personen. Met deze aantallen is het voor de organisatie onmogelijk om het evenement door te laten gaan. Immers er kunnen groepen van wandelaars ontstaan die groter zijn dan 40 en ook bij de start en finish zit je aan snel aan deze omvang, ongeacht het feit dat zij in verschillende tijdvakken starten. Voor hun rustplaatsen wordt het al helemaal een puzzel omdat er maar 30 mensen binnen mogen zijn en in oktober kun je geen rustplaatsen buiten inrichten. Daarnaast komen de deelnemers uit geheel Nederland waardoor het aantal verkeersstromen richting Venray zal toenemen wat momenteel niet wenselijk is.

Dinsdag (vandaag, red)  is er overleg geweest met de gemeente Venray en Veiligheidsregio Noord- Limburg en hebben zij het advies gekregen om  dit evenement wederom te annuleren.

Terneergeslagen en teleurgesteld proberen zij nu de draad weer op te pakken maar het is nauwelijks te bevatten dat dit hun 1 minuut voor twaalf nogmaals overkomt.

Het Meerdaags Wandelevenement: "Laten wij duidelijk zijn, wij ondersteunen alle maatregelen die de overheid momenteel neemt om niet achter het coronavirus aan te lopen maar men zal ook begrijpen dat dit besluit op dit tijdstip als een mokerslag binnenkomt". 

Zijn er dan geen lichtpuntjes in deze onzekere tijd? Jazeker wel. Wat te denken van de enorme flexibiliteit en inzet van hun vrijwilligers, die in één jaar twee evenementen hebben moeten organiseren. Hub sponsoren die ons door dik en dun steunen in alles. En last but not least hun trouwe wandelaars. Voor de editie in juni hadden ruim 200 wandelaars zich ingeschreven op het moment dat zij deze editie moesten annuleren. De afgelopen weken zijn er nog bijna 1.400 wandelaars bijgekomen. Samengevat: dit wandelevenement leeft onder wandelaars. Deze lichtpuntjes geven hen de kracht om door te gaan en zo snel als mogelijk met de voorbereidingen te beginnen voor de editie in 2021 die volgend jaar 4, 5 en 6 juni staat gepland. Op korte termijn zullen zij de wandelaars die zich hebben ingeschreven informeren over hoe nu verder.