Omzet Limburgse paardensector gegroeid

Omzet Limburgse paardensector gegroeid

De jaaromzet van de paardensector in Limburg is sinds 2009 met 28 procent gegroeid tot 175 miljoen euro. Limburg telt 1.221 organisaties die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn in de paardensector.

De sector is goed voor 870 betaalde arbeidsplaatsen die door 1.100 personen worden ingevuld. Naar verwachting investeert de sector de komende vijf jaar in totaal 88 miljoen euro, gemiddeld 18 miljoen euro per jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut in Utrecht in opdracht van de provincie Limburg naar de economische omvang en potentie van de Limburgse paardensector. Gedeputeerde Ger Koopmans (zie foto) overhandigde het rapport zaterdag tijdens Jumping Indoor Maastricht aan voorzitter Jan Janssen van Stichting Limburg Paardensport.

Sinds 2011 is de focus op de paardensport in Limburg met het Limburgs Paardensportplan in een versnelling gekomen. De ambitie is om de positie van Limburg als dé paardenprovincie te versterken. Om de voortgang van dit plan en het toewerken naar concrete resultaten te borgen, is in 2014 de Stichting Limburg Paardensport opgericht.

Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat Limburg en de paardensector nauw met elkaar verweven zijn en dat Limburg echt paarden DNA heeft. Ruiters roemen het voorzieningenniveau in Limburg en veel paardenexperts zijn afkomstig uit de zuidelijke provincie. Limburg huisvest gerenommeerde paardenbedrijven en fokkers.

Bovendien heeft Limburg met evenementen als Jumping Indoor Maastricht, de nationale en internationale menwedstrijden op Grandorse en de internationale springwedstrijden op Equestrian Centre de Peelbergen in Horst aan de Maas ook op het gebied van paardensportevenementen een stevige positie.

Volgens de onderzoekers ligt het voor de hand om voort te bouwen op de fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd. In welke mate dat vanuit de provincie in de toekomst mogelijk zal zijn, zal samenhangen met het beleid dat na de Provinciale statenverkiezingen in 2019 wordt gevormd.

Foto: 
Marion Minten (Omroep Venray)