Rond de Tafel

Op de laatste zondag van de maand praten vier personen onder leiding van Theo van Wee en Martien van Dijk over actuele sociale, maatschappelijke, of levensbeschouwelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld de macht van de media, het culturele erfgoed van Venray of de geschiedenis van de Venrayse kermis.

Een aantal mensen met heel verschillende achtergronden, een oecumenische groep in de breedste zin van het woord, kiest een keer per jaar de onderwerpen voor de komende 12 maanden.

Onderwerpen seizoen 2013-2014:

29 september: Burgers van Venray.nl: Website om informatie te geven en meningen te vormen voor en door burgers van Venray.
27 oktober: Eetpunten in Venray e.o. Wat is de bedoeling van de eetpunten? Hoe functioneren ze?
24 november: “Goed voor elkaar” Hoe doe je dat? Zorg voor ouderen en kinderen, Ouderenzorg en jeugdzorg, waar, bij wie ligt de verantwoordelijkheid?
29 december: Veilig wonen: Toegankelijkheid van en voor instanties.
26 januari: Euthanasie: Een eenzame strijd?
23 februari: Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.De taken van de gemeente.
30 maart: Opvoeden, hoe doe je dat? Hoe gaat dat?
27 april: De Europese verkiezingen op 22 mei. Europa is een unie op alle gebieden.
25 mei: Kleine scholen: De gevolgen van de krimp van de bevolking in de regio.
29 juni: Pesten, geen probleem? Oorzaken, gevolgen en oplossingen.
27 juli: Hoe ver kan/moet tolerantie gaan? De rol van religie in onze maatschappij.
31 augustus: Oud(er) worden is (ook) leuk.

Uitzending: 
iedere laatste zondag van de maand 11:00 - 12:00 uur
Presentatie: