Rond de Tafel

Op de laatste zondag van de maand praten vier personen onder leiding van Martien van Dijk over actuele sociale, maatschappelijke, of levensbeschouwelijke onderwerpen.

Een aantal mensen met heel verschillende achtergronden, een oecumenische groep in de breedste zin van het woord, kiest een keer per jaar de onderwerpen voor de komende maanden.

Onderwerpen seizoen 2017-2018:
29 oktober: Veiligheid versus Privacy
26 november: Huisvesting van gast-/seizoenarbeiders
31 december: Mantelzorg respijtzorg
28 januari : Haalt Nederland de milieudoelstellingen
25 februari: Hoe inclusief is onze samenleving
25 maart: De gemeenteraadsverkiezingen
29 april: Veranderingen in onderwijs
27 mei: Ontwikkelingen in de (lokale) gezondheidszorg
24 juni: Professionals en Protocollen
29 juli: Communicatie en sociale media
26 augustus: Mobiliteit, Arriva, wensbus of buren/vrienden/familie

Uitzending: 
iedere laatste zondag van de maand 11.00 - 12.00 uur
Presentatie: