Rond de Tafel

Op de laatste zondag van de maand praten vier personen onder leiding van Martien van Dijk over actuele sociale, maatschappelijke, of levensbeschouwelijke onderwerpen.

Een aantal mensen met heel verschillende achtergronden, een oecumenische groep in de breedste zin van het woord, kiest een keer per jaar de onderwerpen voor de komende maanden.

Dit zijn de onderwerpen voor het seizoen 2018 / 2019:

25 november 2018: Veiligheid en het veiligheidsgevoel
30 december 2018: Multicultureel Venray / Allochtoon in Venray
27 januari 2019: Ondersteuning mantelzorgers
24 februari 2019: Venray voor Iedereen
24 maart 2019: Wandelen en fietsen in het Centrum van Venray
28 april 2019: Veranderingen in het onderwijs
22 mei 2019: Veiligheid en het veiligheidsgevoel
23 juni 2019: Wat doet de centrale voor de Ouderenverenigingen?
28 juli 2019: Huisvesting van arbeidsmigranten
25 augustus 2019: Het Venrays Museum (RooyNet)

Uitzending: 
iedere laatste zondag van de maand 11.00 - 12.00 uur
Presentatie: