Rond de Tafel

Op de laatste zondag van de maand praten vier personen onder leiding van Martien van Dijk over actuele sociale, maatschappelijke, of levensbeschouwelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld de macht van de media, het culturele erfgoed van Venray of de geschiedenis van de Venrayse kermis.

Een aantal mensen met heel verschillende achtergronden, een oecumenische groep in de breedste zin van het woord, kiest een keer per jaar de onderwerpen voor de komende 12 maanden.

Onderwerpen seizoen 2016-2017:

25 september: Hoe ver kan/moet tolerantie gaan
30 oktober: Agenda 22. Het VN verdrag voor mensen met een beperking.
27 november: Wat drijft de mens?
25 december: De nieuwe participatie wet
26 januari: Privacy: vertrouwen versus wantrouwen, Beroepsgeheim onder druk.
26 februari: De mantel van mijn zorg knelt. Grenzen aan de mantelzorg.
26 maart: Eenzaamheid
27 april: Terugblik op de tweede kamer verkiezingen en nu de formatie.
28 mei: Marktwerking in onderwijs en zorg.
25 juni: Zelfstandig wonen.
30 juli: Vrijwilligerswerk.
27 augustus: Geweld en veiligheidsgevoel.

Uitzending: 
iedere laatste zondag van de maand 11.00 - 12.00 uur
Presentatie: