Rond de Tafel

Op de laatste zondag van de maand praten vier personen onder leiding van Martien van Dijk over actuele sociale, maatschappelijke, of levensbeschouwelijke onderwerpen.

Een aantal mensen met heel verschillende achtergronden, een oecumenische groep in de breedste zin van het woord, kiest een keer per jaar de onderwerpen voor de komende maanden.

Onderwerpen seizoen 2018/2019:
- De nieuwe onderwerpen worden binnenkort bekendgemaakt.

Uitzending: 
iedere laatste zondag van de maand 11.00 - 12.00 uur
Presentatie: