Gèr Gedoan

Al sinds 1 augustus 1996 probeert Gèr Gedoan een mengeling te geven van Limburgse en Brabantse regionale muziek in de breedste zin van het woord. Dit kan instrumentale muziek zijn of zang, voordracht, vertellers, dialect of anderstalig als het maar - en dat is de basis - van Limburgse of Brabantse bodem is.

Meestal wordt er geprobeerd net die muziek te laten horen die men niet zo snel bij andere regionale zenders zal horen, met uitzondering van net verschenen CD's.

Indien er nieuws is ten aanzien van CD presentaties en dergelijke wordt dit ook in het programma verwerkt. Bovendien worden er incidenteel CD's weggegeven van regionale produkties en dat blijkt een leuke graadmeter te zijn van het "luisterpubliek".

Het programma Gèr Gedoan is lid van zowel de Samenwerkende Limburgse Muziekprogramma's (SLM) en de Samenwerkende Brabantse Muziekprogramma's (SBM). Het lidmaatschap heeft onder andere tot gevolg dat er links en rechts nogal wat contacten zijn ontstaan die tot gevolg hadden en hebben dat er aan materiaal te komen was en is wat anders niet toegankelijk zou zijn geweest, te denken valt bijvoorbeeld aan live-opnames en oude LP's.

Uitzending: 
iedere donderdag 20:00 - 21:00 uur
Presentatie: