Delen op social media kanalen

Enkele weken geleden werd Venray op een rustige zaterdagmiddag opgeschrikt door eenmalig uitbundig vliegtuiglawaai. Het bleek afkomstig te zijn van een vooraf aangekondigde oefening. Maar in de nabije toekomst worden we wellicht geconfronteerd met niet eenmalig maar zelfs structureel vliegtuiglawaai.

Defensie heeft immers het plan om na 2021 vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen.

Vanwege de veiligheidssituatie overal in de wereld moet Defensie meer trainen en oefenen, zodat er meer militaire vliegactiviteit zal gaan plaatsvinden. Dat zal gebeuren vanaf meerdere vliegbases. Defensie onderzoekt momenteel bij alle vliegvelden of er voldoende ruimte is voor die toename van die vliegactiviteiten. Vliegbasis De Peel is daar één van.

Dat betekent dat 12 jachtvliegtuigen (JSF- F35) drie keer per jaar gedurende zes weken vanaf vliegbasis De Peel gaan oefenen. Defensie stelt dat door deze oefenvluchten vanaf vliegveld De Peel men beter voorbereid op een missie kan gaan.

In de week van 4 t/m 8 oktober wordt er alvast geoefend met vliegtuigen en helikopters vanaf vliegbasis De Peel en van 18 t/m 22 oktober is er laagvliegen met helikopters.

De Stichting Burgers van Venray is van mening dat een heropening van vliegbasis De Peel invloed heeft op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Venray en haar kerkdorpen. Er is te vrezen voor mogelijke geluidoverlast als vliegveld De Peel weer operationeel wordt en dat is wellicht voor veel inwoners van Venray verontrustend.

Om de mening van alle inwoners hierover te peilen en iedereen in de gelegenheid te stellen hierover een mening te geven, kan men gedurende de maand oktober hierover reageren op de website: www.burgersvanvenray.nl . De stelling is:

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode voor de heropening van vliegbasis De Peel.

In de begeleidende artikelen die bij deze stelling op de website staan kan men de argumenten van verschillende Venrayse organisaties lezen.

Foto
Joost Stel