Delen op social media kanalen

In Venray ligt een goede basis voor kunst en cultuur. Het mooie verenigingsleven en de vele culturele instellingen zorgen voor een aantrekkelijke gemeente. Maar ook de rijke cultuurhistorie en het behouden erfgoed dragen bij aan deze basis. Net als evenementen waaronder grotere festivals en de vastelaovend. De gemeente Venray wil het kunst en cultuurbeleid verder verbeteren en ontwikkelen. Zodat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is.

Wethouder Chantal Nijkerken (zie foto): "Cultuur maakt ons leven niet alleen aantrekkelijker, het zorgt ook voor verbinding en nodigt ons uit om anders te kijken. Kunst en cultuur bieden vermaak én de mogelijkheid om talent te ontwikkelen en uit te dragen."

In de kunst en cultuurnota 2022 - 2025 staan alle ontwikkelingen en plannen voor de komende jaren beschreven. "Samen met Cultura Venray gaan we als gemeente door op de weg die is ingezet. Zoals de ontwikkelingen op het gebied van jeugd en jongeren, denk aan 'Cultuur in de klas' en opleidingen voor harmonieën en fanfares. Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen: de maakfabriek voor de oudere jeugd en een innovatiebudget voor jongeren. Zaken die door jongeren zelf zijn aangedragen tijdens het onderzoek in het Selfiemuseum APP!E", aldus wethouder Nijkerken. Het college stemde 21 september in met de nota. Op 14 oktober vergadert de commissie Leven over de plannen en op 2 november beslist de gemeenteraad.

De rijke culturele basisinfrastructuur binnen Venray bestaat enerzijds uit de cultuurpijlers: de Schouwburg, het Odapark, Cultura Venray en het Venrays Museum. Maar ook de verenigingen vormen een belangrijke basis. Of het nu de harmonie, de fanfare, de toneelvereniging, het koor of het schuttersgilde is. Ze bieden allemaal de gelegenheid aan Venraynaren om actief bezig te zijn met cultuur. De vereniging is dé plek om creatieve talenten te ontdekken en is voor veel professionele kunstenaars en artiesten de eerste stap in hun carrière geweest. De gemeente wil innovatie en samenwerken stimuleren dus voor dit soort activiteiten is in het nieuwe beleid extra subsidie beschikbaar.

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. En het draagt bij aan individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie van kwetsbaren. Kortom: kunst en cultuur is laagdrempelig en helpt mensen om hun talenten te ontdekken en mensen te ontmoeten.

Mogelijk maken dat onze inwoners een leven lang kunnen leren van, en over kunst en cultuur en dit ook kunnen beleven; dat is wat de gemeente Venray wil. Belangrijk is dat inwoners in elke fase van hun leven in Venray kunnen (mee)doen, afhankelijk van waar de behoefte op dat moment ligt. Kunst en cultuur moet daarbij ook toegankelijk zijn voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Als gemeente investeren we daarom ook vooral in de basis, dus bij de jeugd en in de wijk.

Foto
Archief Omroep Venray