Delen op social media kanalen

De scholen in de regio Land van Cuijk en Maasduinen gaan intensiever samenwerken. Middels nauwere samenwerking kan de kwaliteit van het aanbod van onderwijs beter geborgd worden voor de toekomst.

Tevens kunnen dan meer keuzemogelijkheden geboden worden in de regio LvC. Het vormen van een regionale scholengroep vanuit het Elzendaalcollege, het Merletcollege en Metameer wordt gezien als goed passende samenwerkingsvorm. De drie scholen hebben nu locaties in Boxmeer en Gennep (het Elzendaalcollege), Cuijk, Grave, Mill en Velp (het Merletcollege) en Boxmeer en Stevensbeek (Metameer).

Overwogen wordt om het onderwijsaanbod van Metameer in Stevensbeek te verplaatsen naar Boxmeer als passende huisvesting gerealiseerd kan worden in Boxmeer. Daarnaast kan een keuze voorbereid en gemaakt worden voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod van het Merletcollege.

Vooralsnog verandert er niets voor de leerlingen. De scholen dragen zorg voor het goed informeren van de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) aangaande de ontwikkelingen rond de samenwerking en eventuele verplaatsing verplaatsing van Stevensbeek.

Vanuit de gemeente Venray zijn er ook de nodige leerlingen die dagelijks onderwijs volgen in Stevensbeek.

De diverse politieke partijen in de dorpen in de buurt van Stevensbeek reageren in de diverse dorpen reageren vooralsnog kritisch op de voorgenomen plannen en vragen zich af of er wel voldoende rekening gehouden wordt met de kinderen uit de hoek Overloon, Westerbeek, Odiliapeel en Rips. Zij zullen verder moeten gaan fietsen. Ook zijn er vragen over sportclubs die momenteel gebruik maken van de voorzieningen van Metameer Stevensbeek en wat betekent dit voor de leefbaarheid in de dorpen. Mogelijk kan sluiting in Stevensbeek ook gevolgen hebben voor de Korenaer, de school voor kwetsbare kinderen in Stevensbeek. Daarnaast spreken de politieke partijen van kapitaalvernietiging omdat het schoolgebouw in Stevensbeek nog lang niet afgeschreven is.

 

Foto
Wokandapix via Pixabay
Bron
ElzendaalCollege/de Gelderlander