Delen op social media kanalen

De bouw van een nieuwe varkenshouderij aan de Wusterweg in Castenray hangt samen met twee al bestaande veehouderijen. Het milieueffectrapport voor de varkenshouderij gaat hier onvoldoende op in. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Venray. De gemeente had de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.

Top Venray B.V. wil een nieuw varkensbedrijf aan de Wusterweg in Castenray bouwen met plek voor ruim 7.000 varkens. Het bedrijf wil actuele ontwikkelingen op het gebied van welzijn en milieu gebruiken. Voordat de gemeente een vergunning voor het bedrijf verleend, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Als er in het Wüsterveld een nieuw bedrijf komt, dan moet op een andere plek in Venray een bedrijf stoppen. Op deze manier wil de gemeente, bijvoorbeeld omdat er zo minder geurhinder is, de leefomgeving verbeteren. In dit geval stopt een veehouderij aan de Blankenberg 8 in Leunen. Over de huidige overlast in Leunen en omgeving, en of de situatie straks beter is, geeft het milieueffectrapport geen informatie. Ook de vraag of minder hinder in Leunen opweegt tegen meer hinder in Castenray wordt niet beantwoord in het rapport.

De nieuwe varkenshouderij en een bestaande veehouderij aan de Roffert bij Castenray hebben samen één natuurvergunning voor stikstof. Of de activiteiten van de twee bedrijven samen mogelijk zijn binnen deze vergunning is niet uitgelegd. Het is daarom belangrijk om te weten hoe het zit met de stikstofuitstoot bij de Roffert, zegt de Commissie.

De gemeente Venray volgt het advies van de Commissie om het rapport aan te vullen voordat zij een besluit te neemt over de nieuwe varkenshouderij in Castenray.

Foto
Archief Omroep Venray