Delen op social media kanalen

In de gemeente Venray is met name in het buitengebied, samen met de agro- en andere grote bedrijven op grote schaal glasvezel aangelegd. Vooral in de kerkdorpen was het in het verleden moeilijk om gebruik te maken van een snelle internetverbinding. Men moest gebruikmaken van (de dunne draadjes van) een telefoonverbinding. Om die reden is daar de aanleg van een glasvezelkabel aantrekkelijker.

In de bebouwde kom van Venray ligt echter al 97% glasvezelkabel van Ziggo naar de diverse verdeelstations. Van daaruit gaat een groene coaxkabel naar de meterkast van de woningen.

Op een aantal plaatsen in sommige wijken is er nog geen snelle internetverbinding. Men kan er dan voor glasvezel kiezen, maar daar waar er al een coaxkabel ligt, komt er dan een tweede netwerk bij.

De vraag is of er in de wijken van Venray wel een noodzaak bestaat om daar glasvezel aan te leggen. Het door GlaswebVenray gestelde minimum aantal van 30% van die woningen is daar echter nog niet overal gehaald. Men kan pas overgaan tot aanleg als het economisch verantwoord is. Daardoor kan de financiering van het gehele project in gevaar komen.

Bij de start van GlaswebVenray werd getwijfeld aan de financiële haalbaarheid van de aanleg van glasvezel in de gemeente Venray. Door de toenmalige wethouder Ike Busser is vastgelegd dat de gemeente Venray volledig garant staat voor het financieren van de kosten van de aanleg door GlaswebVenray. De gemeente Venray kocht zelfs daarna ook nog obligaties die door GlaswebVenray werden uitgegeven ter dekking van de eerste kosten.

In de lokale media is gemeld dat in de wijken Brabander en Vlakwater nog niet helemaal aan de 30% aanmeldingen wordt voldaan. De nader vast te stellen deadline-datum voor aanmelding is bepalend voor de aanleg in midden 2022.

Nog afgezien van het feit dat de wijken van Venray vooralsnog niet bij de aanleg van glasvezel worden betrokken wil de Stichting Burgers van Venray in de maand september uw mening peilen over de stelling : De aanleg van glasvezel in Venray duurt te lang.

Zij nodigt u uit om op haar website burgersvanvenray.nl aan te geven of u het eens of oneens bent met deze stelling. Bovendien kunt u daarop ook uw eigen mening aangeven.

 

Foto
Archief Omroep Venray