Delen op social media kanalen

Gemeente Venray start in september 2021 met de pilot ‘Specialistische Ondersteuner Jeugd’ (SOJ). Dit betekent dat een specialistische ondersteuner de huisartsen en jeugdconsulenten gaat ondersteunen in de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen.

Een SOJ kan ingezet worden wanneer de huisarts of een jeugdconsulent vermoedt dat een jeugdige psychosociale of psychiatrische problemen heeft. De SOJ biedt kortdurende begeleiding om het gezin weer op de rit te krijgen en vanuit eigen kracht weer verder te kunnen. De SOJ is universitair opgeleid als (GZ-) psycholoog of orthopedagoog en brengt daarmee specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk. Zo nodig stemt de SOJ af met school en andere betrokken zorgverleners. De SOJ gaat in Venray ondersteuning bieden aan twee huisartsenpraktijken (huisartsenpraktijk Antoniusveld en huisartsenpraktijk Wieënhof) en aan de jeugdconsulenten van de gemeente Venray.

De SOJ analyseert samen met de betrokkenen de vragen en de situatie en zorgt dat het kind op de juiste plek de juiste ondersteuning krijgt. Het uitgangspunt is om kinderen zorg te bieden die zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. De zorg van de SOJ is laagdrempelig en dicht bij huis voor het kind en zijn of haar gezin. De hulp, ondersteuning en/of zorg wordt hiermee veel doelmatiger.

Wethouder Nijkerken over het doel van de pilot: “Door de jeugdconsulenten en huisartsen te laten ondersteunen door een SOJ willen wij expertise op psychische problematiek toevoegen. Doel van deze pilot is ook om meer grip te krijgen op de grote toestroom naar jeugd-GGZ. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk dat we het kind en het gezin in een zo vroeg mogelijk stadium op de best passende plek ondersteuning bieden.”

Het project ‘SOJ’, waar deze pilot onderdeel van is, is in de regio Noord- en Midden-Limburg een samenwerkingsverband tussen verschillende aanbieders, Provico, Kenniscentrum Kinder- Jeugdpsychiatrie en de gemeente. Het project loopt al in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas. Daar blijkt inmiddels een afname in het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugd-GGZ door de inzet van een SOJ.

Foto
Gerd Altmann from Pixabay
Bron
Gemeente Venray