Delen op social media kanalen

Heeft u last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor 2021 worden gesteld aan 5000 inwoners van de gemeente Venray.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek in de gemeente Venray begint vandaag - woensdag 25 augustus. De resultaten worden in maart 2022 verwacht.

De gemeente Venray gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het lokale veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. Burgemeester Luc Winants benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: "Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen." Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: "Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente."

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Foto
Archief Omroep Venray