Delen op social media kanalen

In Nederland zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Met als gevolg dat er problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Ook in de gemeente Venray is een aantal ouders gedupeerd. De Belastingdienst heeft aan de gemeente gevraagd om gedupeerde ouders te ondersteunen. Onder meer door openstaande gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden. De gemeente Venray werkt daar uiteraard aan mee.

Het is voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire van belang de nieuwe (frisse) start te maken die ze verdienen. Het kwijtschelden van de publieke schulden levert hier een belangrijke bijdrage aan. Ook de gemeente Venray zet zich in om een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid.

Het gaat om bestaande schulden en openstaande vorderingen die tot en met 31 december 2020 zijn ontstaan. Schulden en openstaande vorderingen die zijn ontstaan na 1 januari 2021 worden niet kwijtgescholden. Hebben ouders gemeentelijke heffingen eerder gewoon betaald dan krijgen ze dit geld niet terug.

Om schulden en vorderingen kwijt te schelden zijn actuele gegevens nodig van zowel de gedupeerde ouder als de toeslagpartner. De komende maand inventariseert de gemeente zorgvuldig deze gegevens. In september 2021 krijgen de inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding, persoonlijk bericht. Zij hoeven dus geen verzoek in te dienen.

Officieel treedt de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen pas in op 1 januari 2022. Deze wet vormt de grondslag voor de kwijtschelding. Het zo snel mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden is een essentieel onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan. Daarom gaan gemeenten vooruitlopend op de wet al schulden van gedupeerde ouders kwijtschelden.

Foto
Archief Omroep Venray