Delen op social media kanalen

De hevige regenval van de afgelopen dagen zorgt voor ongekende waterstanden van de Maas, de zijrivieren en de beken in Limburg. Ook in de gemeente Venray treft de gemeente voorbereidingen op hoogwater. De Maas bereikt in de nacht van zaterdag 17 juli op zondag 18 juli haar piek. De huidige berekeningen laten zien dat de dorpen Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren veilig blijven. De Veiligheidsregio verwacht vooralsnog dat het water in de Maas in onze gemeente niet over de dijk komt. 
 

  • Toch blijven we waakzaam en hebben we diverse maatregelen getroffen uit voorzorg:
  • Bewoners van 22 woningen die buitendijks liggen zijn verzocht hun huis en bezittingen veilig te stellen en de woning tijdelijk te verlaten. Zij worden persoonlijk door de gemeente geïnformeerd;
  • Campings aan de Maas zijn ontruimd;
  • Rioleringen met een afvoer op de Maas zijn dichtgezet, zodat er geen Maaswater in kan stromen.
  • Er zijn verkeersmaatregelen voorbereid voor het afzetten van wegen;
  • Bij het sportpark in Wanssum worden uit voorzorg zandzakken geleverd. Volgens de voorspellingen, hebben wij deze niet nodig. Mocht dit veranderen, communiceren wij daar tijdig over!
  • Er is een noodverordening van kracht voor het gebied ten oosten van de A73.
     

PDFnoodverordening_hoogwater_venray_2021 (PDF, 513.62 KB)

(Let op! De noodverordening is van kracht, maar wordt pas ingezet als de situatie daarvoor aanleiding geeft. Er zijn op dit moment geen veiligheidsrisico’s. Evacuatie is vooralsnog niet aan de orde. Wel kan het bevoegd gezag de noodverordening gebruiken om mensen bij het water weg te houden en weg te sturen).  

 

 

De gemeente Venray doet een dringend beroep op iedereen om weg te blijven van het water om hulpdiensten en werkzaamheden niet te hinderen.

Volg de liveblog van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de meeste recente informatie over Hoogwater Maas.

Foto
Archief Omroep Venray