Delen op social media kanalen

De N270 tussen de rotonde in Oostrum en de rotonde bij de Intratuin wordt aangepakt. Met een nieuwe inrichting wordt de weg veiliger en beter toegerust op de toegenomen verkeersdrukte.

Het college van B&W van de gemeente Venray stemde deze week in met het ontwerp-bestemmingsplan dat de ontwikkeling mogelijk moet maken. 'Een goed bereikbaar Venray is belangrijk om ook in de toekomst een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te blijven', zegt wethouder Cor Vervoort.

De verbetering van de N270 past in het bredere programma Via Venray. Daarin werkt de gemeente samen met de provincie Limburg aan het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat van de gemeente Venray en de regio, waarbij doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid belangrijke speerpunten zijn. De afgelopen jaren werden onder andere de rotonde Leunseweg-Paterslaan, rotonde Langstraat-Weg in den Berg en het kruispunt Maasheseweg-A73 al aangepakt. Momenteel wordt gewerkt aan de Leunseweg.

De huidige vormgeving van de N270 past niet meer bij de verkeersdrukte van de N270. Verschillende kruisingen voldoen niet meer, waardoor er lange wachtrijen ontstaan. Ook voldoet de weginrichting niet meer overal aan de huidige richtlijnen. Naast de vormgeving is de huidige afwikkeling van het landbouwverkeer niet optimaal in relatie tot verkeersveiligheid en leefbaarheid.


De afgelopen anderhalf jaar zijn onderzoeken naar diverse aspecten zoals verkeer, inpassing, flora- en fauna, stikstof, etc. geüpdatet en uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken staan beschreven in het ontwerp-bestemmingsplan, dat afgelopen week door het college van B&W is vastgesteld. Deze stukken liggen ter inzage van donderdag 8 juli t/m woensdag 18 augustus in het gemeentehuis. Een afspraak maken kan via 0478 - 52 33 33 of via venray.nl/openingstijden-afspraak-en-contact. Alle stukken zijn ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.0984.BP20019-on01.

Op dinsdag 20 juli 2021 organiseren de gemeente Venray en provincie Limburg gezamenlijk een informatiebijeenkomst voor het project N270 Via Venray. Deze bijeenkomst wordt van 16.00 tot 20.00 uur gehouden in het gemeentehuis van Venray, in de vorm van een inloopavond met blokken van een uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen. Vanaf 16.00 uur kunnen per uur maximaal 30 personen aanwezig zijn. Aanmelden is noodzakelijk, door middel van een mailtje naar N270viavenray@prvlimburg.nl.

Foto
Archief Omroep Venray