Delen op social media kanalen

Vanaf 25 juni is er een nieuwe procedure gestart voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten en woonurgenten op het recreatiepark Het Roekenbosch. De ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf dat moment zes weken ter inzage en hierover kunnen in die periode zienswijzen worden ingediend. Vervolgens staat tegen deze omgevingsvergunning beroep open bij de rechtbank.

De procedure voor deze omgevingsvergunning moet opnieuw worden doorlopen nadat de rechtbank een eerder verleende omgevingsvergunning had vernietigd.

Daarom heeft de gemeente een nieuwe procedure gestart, waarbij de gebreken van de vernietigde omgevingsvergunning zijn hersteld.

Foto
Archief Omroep Venray