Delen op social media kanalen

Testen van planten in een drietal grote tuincentra, WelKOOP, Intratuin en Groenrijk tonen aan dat planten van tuincentra sterk vervuild zijn met bestrijdingsmiddelen. In 11 monsters werden 27 bestrijdingsmiddelen aangetroffen, met een maximum van 9 gifstoffen in fresiabollen van Groenrijk.

De meeste verschillende bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen bij Intratuin, de hoogste gehalten bij WelKOOP. Het zijn vooral schimmel- en insectenbestrijdingsmiddelen die zijn aangetroffen.

Margriet Mantingh, voorzitter van PAN NL: “Aangetoonde insectengiffen als Acetamiprid, L-Cyhalthrin, Deltamethrin, Indoxacarb, Permethrin en Pirimicarb zijn zeer schadelijk voor bijen. Het laboratorium trof zelfs de al in 2014 verboden stof Carbendazim aan in fresiabollen van Groenrijk, een uiterst gevaarlijke stof die onvruchtbaarheid bij mannen kan veroorzaken, schade aan DNA (het erfelijk materiaal), hormoonverstoring en afwijkingen bij nakomelingen.” Geanalyseerde gifsoorten als Acetamiprid en Deltamethrin staan erom bekend dat ze de hersenen van het zich ontwikkelende kind kunnen aantasten.

Maarten Visschers van PAN NL: “De tuincentra hebben een groene ambitie gepubliceerd met als accent het vermijden van bijengif en van verboden stoffen. PAN-NL stelt vast dat ook de vierde ambitie ‘Gewasbescherming in de sierteelt’ vooralsnog voor het milieu weinig betekent. Dat er nog steeds verboden stoffen en bijengif worden gebruikt in de tuincentra sector is een teken aan de wand. PAN concludeert dat de tuincentra onvoldoende grip hebben op de teeltmethoden van hun leveranciers. De zelfcontrole van de branche werkt niet. Monitoring op bestrijdingsmiddelen is onvoldoende en niet transparant. Niet bekend is hoe nauwkeurig de analysemethode (detectielimiet) is en op hoeveel bestrijdingsmiddelen er wordt gemeten.”

PAN Nederland heeft van de NVWA geëist het gebruik van het verboden middel Carbendazim te handhaven. PAN-Nederland adviseert met klem de consument om voor de tuin alleen planten en bollen die zonder bestrijdingsmiddelen zijn geteeld te gebruiken of te kopen.

In onze gemeente bevinden zich WelKOOP en Intratuin. 

Foto
Pixabay