Delen op social media kanalen

Vrij liggende fietspaden, nieuwe bushaltes en een flinke opknapbeurt: de gemeente Venray wil aan de slag met de Witte Vennenweg, tussen de spoorwegovergang en de N270.

Verkeerswethouder Cor Vervoort is blij met de ontwikkelingen: ‘We willen in heel onze gemeente werk maken van meer verkeersveiligheid, specifiek voor fietsers. Daarom is het goed dat we daar hier op de Witte Vennenweg ook werk van gaan maken.’

Het huidige wegprofiel van de Witte Vennenweg past niet meer bij de uitgangspunten die de gemeente Venray in het verkeersbeleid heeft staan. Omdat ook de onderhoudstoestand van de weg te wensen overlaat, krijgt de weg een opknapbeurt. De weg krijgt een nieuwe inrichting, die past bij een 50 km/h-weg en er komen vrij liggende fietspaden. Ook krijgen de bushaltes een opwaardering: ze worden ingepast in het nieuwe wegprofiel.

De gemeente loopt met de wegwerkzaamheden alvast vooruit op de plannen om de spoorwegovergang veiliger te maken. Hier is de gemeente ook initiatiefnemer, maar ligt de bal nog bij ProRail, zegt wethouder Vervoort: ‘We trekken hierin samen op met ProRail. We hopen natuurlijk dat er snel werk wordt gemaakt van de opwaardering en elektrificatie van de Maaslijn en als ProRail hiermee aan de slag gaat, willen we dat meteen de spoorwegovergang wordt meegepakt.'

De gemeente start nu met de ontwerpfase. Het is de bedoeling dat er eind dit jaar, begin 2022, een ontwerp ligt dat gedeeld wordt met de omgeving. De uitvoering zal waarschijnlijk gefaseerd plaatsvinden, zodat de bereikbaarheid van aanliggende bedrijven ook tijdens de werkzaamheden zo optimaal mogelijk zal zijn. Voor de reconstructie is een bedrag van € 1.590.000 gereserveerd als onderdeel van het onderdeel van het monitoringsplan onderhoud wegen.

 

Foto
Google Streetview