Delen op social media kanalen

Waterschap Limburg stelt per vrijdag 18 juni 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten (oppervlaktewateren). Het verbod geldt voor het beheergebied van het waterschap in Midden- en Noord-Limburg (voormalige waterschap Peel en Maasvallei) en het stroomgebied van de Vlootbeek tussen Echt en Roermond.

Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2021.

Har Frenken (dagelijks bestuur Waterschap Limburg): “De waterstanden in onze beken nemen als gevolg van het gebrek aan neerslag en de warme temperatuur van de afgelopen weken snel af. Met dit verbod willen we als waterschap verdere daling van de waterpeilen in Limburgse beken voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur in beken tegengaan.”


Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Naast het beregenen vanuit oppervlaktewater door bedrijven, is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater in het aangewezen gebied.

Foto
Archief Omroep Venray