Delen op social media kanalen

Onder het begrip ‘gedogen’ wordt het oogluikend toestaan of het niet optreden bij het overtreden van regels en voorschriften beoordeeld. Wat wordt er zoal in Venray door de gemeente gedoogd ? Ongetwijfeld herkent u een aantal overtredingen waarop nauwelijks of in het geheel niet door de gemeente wordt gehandhaafd. Er wordt dan niet opgetreden bij het constateren van die overtredingen.

Zonder daarbij volledig te willen zijn, betreft het bijvoorbeeld:

Het fietsen in het centrum van Venray in straten waar dat is verboden.

Het niet opruimen van hondenpoep

Het zich niet houden aan de maximaal toegestane snelheid van zowel 50 als 30 km/uur

Het langer dan 2 uur parkeren in de blauwe zone

Het veroorzaken van geluidoverlast, door buren of door de Horeca

Het realiseren van illegale bouwsels of woninguitbreidingen

Het afwijken van een bestemmingsplan

Het dumpen van zwerfafval binnen en buiten de bebouwde kom

Er wordt in Venray in het geheel niet of nauwelijks opgetreden tegen personen die dit soort overtredingen begaan. Dat kan zijn vanwege het gebrek of tekort aan personele inzet. Als gevolg daarvan wordt het door de publieke opinie als vanzelfsprekend ervaren dat e.e.a. oogluikend wordt toegestaan. Kan of wil de gemeente Venray hieraan iets veranderen ?

Door het van overheidswege gedogen van dit soort kleine overtredingen nemen die wellicht in omvang toe. Is hier dan sprake van een soort vanzelfsprekende acceptatie of cultuur ? De Stichting Burgers van Venray wil onder de inwoners van de gemeente peilen hoe men denkt over dit gedogen van overtredingen.

Gedurende de maand juni heeft men de gelegenheid om te stemmen op de stelling:

De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.

Op de website burgersvanvenray.nl kunt u aangeven of u het daarmee eens of oneens bent. Ook uw eigen mening over het gedoogbeleid kunt u natuurlijk op die site vermelden.

 

Foto
Archief Omroep Venray