Delen op social media kanalen

Dement zijn, dat betekent nogal wat. Voor de mensen die dementie hebben en zeker ook voor hun directe omgeving. Samen met de werkgroep Venray Dementievriendelijk willen wij ervoor zorgen dat onze gemeente dementievriendelijker wordt. De werkgroep heeft hier het voortouw in genomen en de ‘Adviesnota voor een dementievriendelijker Venray’ opgesteld. Deze week heeft wethouder Anne Thielen de nota in ontvangst genomen.

De adviesnota is tot stand gekomen dankzij de belangeloze inspanningen van twintig betrokken inwoners van Venray. Doel van de nota is het creëren van een dementievriendelijke gemeente, nu én in de toekomst. Samenwerking is hierbij één van de sleutelwoorden.

De werkgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe de gemeente, de Venrayse gemeenschap en de diverse bedrijven, organisaties en instellingen de zorg voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun naasten kunnen verbeteren. Een grote en zeker belangrijke klus. Wethouder Anne Thielen: “Wij zijn blij met het enthousiasme waarmee de werkgroep de adviesnota heeft opgesteld. Fijn om het resultaat nu in handen te hebben.”

De adviesnota omvat allerlei verbeterpunten op de terreinen van zorg en welzijn, wonen en woonomgeving. Komende tijd worden deze aanbevelingen voorzien van concrete acties. “Zo creëren wij samen een Venray voor iedereen, waar begrip en behulpzaamheid voorop staan. Dat is een belangrijke stap in de goede richting”, aldus wethouder Thielen.

Komend najaar zal de nota in bredere kring worden besproken tijdens een door de werkgroep georganiseerd symposium. Verder wordt in de wijken en dorpen met bewoners en organisaties over deze problematiek van gedachten gewisseld, om uiteindelijk te komen tot lokaal passende initiatieven voor onderlinge hulpverlening.

Op de foto ontvangt wethouder Anne Thielen de adviesnota uit handen van Mark Schapendonk en Monique Janssen van de werkgroep Venray Dementievriendelijk.