Delen op social media kanalen

Ondanks de hoge urgentie die het project heeft, lukt het de gemeente Venray voorlopig niet om met een gedegen her-vestigings oplossing te komen voor Focus-Spectrum. De gemeente bekijkt daarom mogelijkheden voor nieuwbouw voor de speciaal onderwijsinstelling.

Dat staat in de raadsinformatiebrief die het college van Burgemeester en Wethouders heeft opgesteld.

De afgelopen tijd zijn meerdere mogelijkheden voor de school onderzocht. Vanwege de zeer slechte staat van het huidige schoolgebouw is een verbouwing daarvan erg kostbaar. Daarbij komt dat zelfs na een rigoureuze verbouwing het pand niet aan de gestelde IHP-kwaliteitseisen zal kunnen voldoen.

Een andere optie is het verplaatsen van de school naar gebouw C van het Raayland College. Vanwege de teruglopende studentenaantallen van de middelbare school staat dit deel van het gebouw al een tijd leeg. Gelet op de leeftijd, omvang en bouwkundige inrichting van dit gebouw vraagt ook dit om een zeer ingrijpende renovatie wanneer men het gebouw wil aanpassen volgens de kwaliteitseisen van het IHP en de huidige gebruikersbehoeften van het speciaal (basis) onderwijs. Dit gaat gepaard met zodanig hoge kosten (ca.19 miljoen euro) dat herbestemming van gebouw C voor onderwijs geen realistisch scenario is, gelet op de hoogte van de investering.

De derde mogelijkheid die onderzocht is, is het verplaatsen van Focus Spectrum naar een andere locatie binnen kern Venray. Tot op heden is daarvoor geen geschikte locatie gevonden.

De optie die daarmee nu het meest voor de hand ligt, is nieuwbouw. Op de plek van de bestaande locatie of op het terrein van het Raayland College zijn er mogelijkheden, aldus het college. Eind dit jaar hoopt het college een uitgewerkt plan te kunnen presenteren aan de gemeenteraad.

 

Foto
Pixabay