Delen op social media kanalen

Sinds PostNL ruim 10 jaar geleden haar activiteiten in het pand op de hoek van de Paterstraat in Venray stopte, zijn er meerdere pogingen gedaan om er een andere invulling aan te geven. Er is intern veel verbouwd echter zonder dat de diverse huurders daarvan blijvend gebruik hebben kunnen of willen maken.

Eind vorig jaar hebben zowel de lokale politieke partijen als de stichting Venray Monumentaal zich verzet tegen de voorgenomen sloop van het postkantoor en de naastgelegen vroegere directiewoning. Een eerder advies om beide panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen vanwege ‘ grote architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit ‘ werd door het toenmalige college van B&W genegeerd zodat toch een sloopvergunning werd verstrekt.

In de lokale media zijn in de afgelopen tijd diverse reddingsplannen gepresenteerd om deze beeldbepalende panden in het centrum te kunnen behouden. Die plannen bleken echter financieel niet haalbaar zodat sloop onontkoombaar zal zijn.

Omdat er sprake is van een door de gemeente afgegeven onherroepelijke sloopvergunning wil de eigenaar op deze prominente centrum-locatie appartementen bouwen met op de begane grond diverse andere invullingen.

De Stichting Burgers van Venray wil de mening van de inwoners van Venray peilen door een stelling op haar website te plaatsen waarop men gedurende de maand mei kan stemmen.

De stelling luidt : Het slopen van het oude postkantoor is geen verlies voor Venray.

Op de pollingsite burgersvanvenray.nl kan men naast het aangeven het hiermee eens of oneens te zijn, bovendien de eigen mening hierover aangeven. Wellicht kunnen daarbij bruikbare suggesties voor de toekomstige invulling van het terrein worden gegeven.

 

 

 

 

 

Foto
Archief Omroep Venray