Delen op social media kanalen

Het onderzoek van boeren en hun buren naar de luchtkwaliteit in de omgeving van stallen loopt vertraging op. De gemeente Venray en het RIVM willen het bespreken van de resultaten fysiek laten plaatsvinden, maar door corona is dat vooralsnog onmogelijk.

In het project wordt onder begeleiding van het RIVM de luchtkwaliteit in de nabijheid van stallen gemeten. Boeren en hun buren werken daarin nauw samen. In oktober 2020 werd een jaar van metingen naar fijnstof, stikstofdioxide, ammoniak en geur in de gemeente Venray afgesloten. De volgende fase, het gezamenlijk bespreken van de uitkomsten, kan door de corona-maatregelen vooralsnog geen doorgang vinden.

De gemeente Venray laat weten: "Vertrouwen speelt een belangrijke rol in het project. Het RIVM onderzoekt in hoeverre het gezamenlijk meten de onderlinge relaties tussen de deelnemers beïnvloedt. Een belangrijk onderdeel van dit “citizen science” project is om met de deelnemers tot gezamenlijke conclusies te komen. Daarvoor is het nodig om met alle deelnemers, zowel boeren, omwonenden als de gemeente fysiek met elkaar om tafel te gaan."

 

 

Foto
Pixabay