Delen op social media kanalen

Dringend verzoek richting Walkro: Reduceer de uitstoot van ammoniak of vestig je elders. Zo liet een groep bewoners van Blitterswijck in een brief weten aan gemeente Venray, provincie Limburg en de gemeenten Bergen en Horst aan de Maas.

Al jaren klaagt een groep inwoners over stank en geluidsoverlast van het bedrijf dat kippen en paardenmest tot compost verwerkt. Walkro geeft zelf aan te handelen binnen de voor hen geldende norm voor ammoniakuitstoot en stank- en geluidsoverlast.

Op haar site laat Walkro weten jaarlijks omvangrijke investeringen te doen in de reductie van ammoniakuitstoot. Zo investeerden zij de aflopen jaren in het plaatsen van hogere schoorstenen, luchtkanalen en luchtwassers. En geeft daarbij aan dat door deze investeringen de uitstoot van ammoniak op de productiebedrijven in die mate gereduceerd zijn dat er vrijwel geen milieuklachten zijn.

Directielid Eric Houben vertelt Omroep Venray op de hoogte te zijn van het verzoek van hun ‘buren’. “We hebben begrip voor omwonenden van ons bedrijf en willen er alles aan doen om de onderlinge verstandhouding zo goed mogelijk te houden. Daarom hebben we onze ‘buren’ dan ook uitgenodigd met ons in gesprek te gaan. Van onze kant is er in elk geval geen sprake van onbegrip, we blijven doen wat binnen de mogelijkheden van ons bedrijf ligt, zowel financieel als in de technisch opzicht."

In de brief geven de bewoners echter aan zich zorgen te maken over de milieubelasting die de uitstoot van ammoniak heeft op de natuur in de omgeving. Het nieuw aangelegde Maaspark en het nationaal park Maasduinen aan de overkant van de Maas, welke een Natura 2000-gebied is, zouden in de toekomst veel te lijden krijgen van de activiteiten van dit bedrijf. Daarom is hun wens dat het bedrijf zich gaat vestigen op een plaats met een minder kwetsbare natuurrijke omgeving.

“Indien de overheid het er voor over heeft de verhuizing van een dergelijk groot bedrijf financieel te ondersteunen met bijvoorbeeld een afkoopsom, dan acht ik niets onmogelijk”, is de reactie van Houben op het verzoek van de buren. “Maar een dergelijk kapitaalintensieve activiteit zonder steun van de overheid is voor ons niet mogelijk.”

Het compostbedrijf in Blitterswijck is in 1963 opgericht door de gebroeders Piet en Jan Theeuwen en werd in 2000 onderdeel van Walkro. In de jaren negentig heeft het bedrijf het hele proces overkapt om aan gestelde eisen van geur- en ammoniakemissies te voldoen. De investering in verschillende installaties zoals water- en zuurwassers, een biobed en een schoorsteen van 45 meter zouden er mede voor moeten zorgen dat er in harmonie met de omgeving geproduceerd zou kunnen worden.

De bewoners van Blitterswijck zijn volgens Houben ervan op de hoogte dat de inrichting van het bedrijf voldoet aan de BBT (best beschikbare technieken) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water en geluidsemissies.

Het verzoek van de bewoners aan betreffende gemeenten is de hele zaak nog eens onder de loep te nemen. In gesprek gaan met Walkro om te kijken of de stank- en geluidsoverlast en de belasting op het milieu nog verder teruggedrongen kan worden. En verzoekt daarbij de provincie toezicht te houden dat de maximaal vergunde uitstoot niet overschreden wordt en verhuizing van het bedrijf niet bij voorbaat uit te sluiten.

Foto
Daina Krumins via Pixabay
Bron
De Limburger / Walkro: Eric Houben