Delen op social media kanalen

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus en de strenge eisen waaraan de stemlokalen moeten voldoen, is de gemeente Venray op zoek gegaan naar nieuwe geschikte stemlocaties. De vier nieuwe stemlocaties die toegevoegd zijn aan de bestaande lijst zijn:

 • Raaylandcollege*, Leunseweg 6 Venray

 • Zaal de Kei*, Nieuwlandsestraat 1 Geijsteren (i.p.v. de Alde Schol in Geijsteren)

 • De Perdstal* (i.p.v. het Turks Centrum)

 • Sint Anna, kapel* (i.p.v. ontmoetingscentrum de Halm)

  *Alle nieuwe stembureaus voldoen aan de eisen voor de toegankelijkheid.

De volledige lijst met stemlocaties ziet u via deze link: https://www.venray.nl/informatie-over-stemmen

 

Speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid is er de mogelijkheid om eerder dan 17 maart te stemmen, het zogenaamde vroegstemmen. Gemeente Venray heeft vier stembureaus die ook al op maandag 15 en dinsdag 16 maart open zijn. De vroegstembureaus zijn op deze dagen geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. De locaties van de vroegstembureaus zijn:

 • Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 Venray

 • WOC ’t Schöpke, Veltumse Kleffen 70 B Venray

 • MFC Brukske Wijkcentrum, Kiosk 5 Venray

 • Wijkcentrum ’t Stekske, Kruidenlaan 161 Venray

 

Personen die op 17 maart 2021 70 jaar of ouder zijn mogen op drie verschillende manieren hun stem uitbrengen. Naast het stemmen in een van de stemlokalen is er voor hen de mogelijkheid om per brief te stemmen of stem uit te brengen via een gemachtigde (stemmen bij volmacht).

De briefstem kan ingeleverd worden bij het inleverpunt in het gemeentehuis. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Het inleverpunt is vanaf woensdag 10 maart tot en met 16 maart op werkdagen geopend tussen 9.00 en 17.00 uur. Op 17 maart is het afgiftepunt geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur.

Er is op 17 maart ook een mobiel stembureau beschikbaar gesteld. Deze zal van 10:00 tot 12:00 uur staan bij ziekenhuis Venray (VieCuri), Merseloseweg 130 Venray en van 14.00-15.00 uur bij TBS-kliniek De Rooyse Wissel, Wanssumseweg 12A Oostrum.

Omdat locaties van de stembureaus alsgevolg van corona mogelijk nog kunnen veranderen staat de dichtstbijzijnde stembureau niet vermeld op de stempas. Kijk voor de actuele locaties van de stembureaus op de website van de gemeente Venray. Locaties zullen ook bekendgemaakt worden in kranten en huis-aan-huisbladen.

Vanwege het coronavirus kunnen meerdere personen uit hetzelfde huishouden wellicht niet zelf naar een stembureau gaan en daarom mag voor deze Tweede Kamerverkiezing een gemachtigde drie volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen twee. Dit mag omdat het erg moeilijk kan zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

 1. De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.

 2. In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.

 3. Kiezers en stembureauleden dragen een mondkapje.

 4. Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.

 5. De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden elk half uur schoongemaakt.

 6. In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.

 7. De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.

 8. Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.

 9. U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

 

Bron
Gemeente Venray/ Rijksoverheid