Delen op social media kanalen

Waterschap Limburg neemt maatregelen conform draaiboek doordat de afvoer van de Maas bij St. Pieter aan het stijgen is boven de 1.250 m3 per seconde. Op dit moment is de verwachting van Rijkswaterstaat dat de afvoer de komende 24 uur blijft stijgen en morgenavond een piek bereikt van ongeveer 1900 m3 per seconde. Hierna zal de afvoer naar verwachting langzaamaan dalen.

De afvoeren van de beken leveren op dit moment nergens problemen op. In het verleden zijn al tal van hoogwaterbeschermingsmaatregelen getroffen, waardoor Waterschap Limburg inmiddels goed gesteld staat bij dit soort afvoeren. Uiteraard blijft het waterschap wel alert op de afvoeren.

Er worden op verschillende locaties coupures opgebouwd en pompen opgesteld. De coupure is een kunstmatige opening in een dijk waar een weg of fietspad doorheen loopt. Bij een hoogwater wordt deze coupure dichtgezet met aluminium schotten om het water aan de juiste zijde te houden. Pompen zorgen ervoor, wanneer in werking gesteld, dat overtollig water in de beek over de dijk de Maas ingepompt wordt, zodat het achterland geen wateroverlast ondervindt.

Daarnaast worden er inspecties uitgevoerd en gaan de vrijwillige dijkwachten inspecties lopen in het noorden van onze provincie, dat wil zeggen aan de westkant van de Maas van Thorn-Heel t/m Geijsteren en aan de oostkant van de Maas van Swalmen t/m Mook. Ruim 60 personen gaan in tweetallen deze inspectierondes lopen. Uiteraard worden hierbij de coronamaatregelen in acht genomen.

 

 

Wateroverlast kunt u melden via het Centraal Meldpunt Water 0800 – 0341 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Informatie over de waterstanden en afvoeren van de beken vindt u op https://www.waterstandlimburg.nl/(verwijst naar een andere website). U kunt ook de app WaterstandLimburg downloaden in de AppStore of Google Play.

 

Foto
Archief Omroep Venray
Bron
Waterschap Limburg