Extra geld voor Brandweer Limburg-Noord

 Extra geld voor Brandweer Limburg-Noord

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft vandaag besloten om
structureel € 2,1 miljoen extra te investeren in de brandweer van Veiligheidsregio
Limburg-Noord. Met dit extra geld kan de brandweer maatregelen treffen om 24 uur per
dag, 7 dagen per week klaar te staan en de veiligheid van burgers en eigen personeel
te borgen.

Brandweer Limburg-Noord doet er alles aan om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar
te staan voor de inwoners van Limburg-Noord. Het wordt echter steeds moeilijk om
deze paraatheid te garanderen, vooral overdag. Om goede brandweerzorg en veiligheid
voor het brandweerpersoneel te garanderen, is een actieplan opgesteld.
Hierin is onder andere opgenomen dat elke gemeente actief helpt bij het werven van
brandweervrijwilligers. Daarnaast wil de brandweer investeren in een gegarandeerd
niveau van paraatheid door meer beroepspersoneel aan te nemen. Zij ondersteunen de
vrijwilligers binnen de organisatie. Vanwege de grote uitstroom van oudere
vrijwilligers, is het werven van nieuwe vrijwilligers cruciaal. De brandweer wil
daarom een coördinator aanstellen die brandweerposten ondersteunt bij het werven
vrijwilligers. Deze coördinator moet onder andere bedrijven en
werkgeversorganisaties stimuleren dat zij ervoor open staan dat werknemers lid
worden en blijven van de vrijwillige brandweer. Ook het aantal opleidingsplaatsen
moet worden uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen worden.
Financieel

Om deze maatregelen uit te voeren investeren de 15 gemeenten van Noord- en
Midden-Limburg nu gezamenlijk € 2,1 miljoen per jaar extra. Dit bedrag wordt over 4
jaar opgebouwd. Kevin Wolters (manager brandweerzorg) reageert opgelucht: “Over de
paraatheid van de brandweer, de veiligheid van de inwoners en van ons personeel, heb
ik mij de laatste maanden zorgen gemaakt. Het is de afgelopen maanden te vaak
voorgekomen dat meerdere brandweerposten in eenzelfde gebied overdag de
brandweerwagens niet gevuld kregen omdat er niet genoeg vrijwilligers konden
uitrukken. Dit heeft gelukkig geen gevaarlijke situaties opgeleverd, maar het ging
te vaak nét goed. We kunnen met deze investering een aantal maatregelen nemen die de
paraatheid de komende periode verbeterd.”

Burgemeester Jos Heijmans (gemeente Weert, portefeuillehouder brandweer): “De
regionale brandweer is in onze regio goed georganiseerd. We hebben goed
functionerende kazernes en materieel. Maar dit alles valt of staat bij de
beschikbaarheid van voldoende mensen. Het is tegenwoordig steeds gebruikelijker om
verder van huis te werken. Dat heeft als consequentie dat een vrijwilliger dan
overdag niet beschikbaar is. Daarnaast geven werkgevers vaak geen toestemming aan
hun personeel, omdat ze onvoldoende weten welke consequenties dit heeft. Hier moeten
we mee aan de slag

In september gaat een werkgroep aan de slag onder voorzitterschap van burgemeester
Heijmans. Deze werkgroep gaat zich buigen over de organisatie van de brandweer na
2023. Hierin worden ook de landelijke ontwikkelingen mee genomen. Veel
brandweerregio’s in Nederland kampen met paraatheidsproblemen. Daarom is landelijk
het programma Vrijwilligheid gestart. Daarin wordt gekeken hoe in de toekomst de
kwaliteit van de brandweerzorg met vrijwilligers op peil gehouden kan worden.
Burgemeester Jos Heijmans: “Ik heb er goede hoop op dat we met een passende
invulling komen, zodat de brandweer ook in de toekomst volop beschikbaar is voor
onze veiligheid”.

Foto: 
Veiligheidsregio Noord Limburg