Sacramentsprocessie door de straten van Blitterswijck

Sacramentsprocessie door de straten van Blitterswijck

Traditie getrouw trekt er op Sacramentsdag een processie dooor de straten van Blitterswijck. Dit jaar valt dat op zondag 23 juni.

Voorafgaand aan deze nostalgische en folkloristische tocht, wordt om 09.00 uur in de kerk van O.L.V. Geboorte een Heilige Mis opgedragen met gilde- eer. Daarna begint om 9.45 uur de processie ‘lange route’. Deze loopt vanuit de kerk via het Plein, St. Antoniusstraat, Langstraat, Pastoor Verheggenstraat terug naar de kerk.

Pastoor Van Horne wordt met het Heilig Sacrament begeleid door acolieten , Flambouwdragers en hemeldragers door gildebroeders. De communicanten en alle kinderen strooien bloemen. Aan de processie nemen ook Muziekvereniging Moed en IJver, St. Antonius- Abt Gilde, Gemengde zangvereniging Erato en het kerkkoor deel.

Aan de kerktoren en de huizen langs de route hangen vlagen en zijn versiersels aangebracht. Er zijn twee rustaltaren bij het St. Antonius kapelletje op het einde van de St. Antonius straat en het O.L.V. kapelletje in het begin van de Passtoor Verheggen straat ook deze kapelletjes zij versierd.

Na afloop van de processie brengt muziekvereniging een aubade en vendelt het gilde op het kerkplein. Voor alle deelnemers is daarna koffie en thee bij café De Zwart en voor de kinderen iets lekkers.