Burgerpanels presenteren adviezen aan Provinciale Staten

Burgerpanels presenteren adviezen aan Provinciale Staten

Donderdagavond 20 juni presenteren de Burgertoppanels hun adviezen aan Provinciale Staten van Limburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn in het provinciehuis te Maastricht.

Tijdens het event krijgt u meer zicht op hoe door vernieuwing van lokale democratie burgers meer en directer worden betrokken bij provinciale besluitvorming. In dat opzicht is deze Burgertop Limburg een experiment dat niet eerder in deze vorm in Nederland heeft plaatsgevonden.

Burgertop Limburg
In november 2018 vond de eerste Burgertop Limburg 2018 plaats. Limburgers uit de hele provincie waren uitgenodigd om na te denken over verschillende thema’s. Die thema’s kwamen naar voren uit een publieke raadpleging, waaraan meer dan 4.500 Limburgers meededen.

Begin dit jaar werden, uit meer dan 100 burgers, zes burgerpanels gevormd die zich elk hebben gebogen over één thema:
kwaliteit van leven
milieubewust ondernemen
nieuwe overheid
digitale sprong in de toekomst
veiligheid
werkgelegenheid.

De resultaten van de verschillende burgertoppanels worden 20 juni tijdens het eindevent “Stemmen van Limburgers” gepresenteerd.

Programma
19.30 uur ontvangst
20.00 uur presentatie adviezen Burgertoppanels en overhandiging aan gouverneur Theo Bovens, voorzitter Provinciale Staten
22.00 uur nazit

Aanmelden
Heeft u interesse om op 20 juni aanwezig te zijn, dan kunt u dat kenbaar maken door uiterlijk 18 juni te reageren naar info [apenstaartje] burgertoplimburg2018 [punt] nl