De Peel wordt experimenteergebied duurzame landbouw

De Peel wordt experimenteergebied duurzame landbouw

Nederland moet een omslag naar kringlooplandbouw maken. Agrariërs in De Peel krijgen de ruimte om te experimenteren.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft haar realisatieplan voor duurzame landbouw bekendgemaakt. De regering gaat jaarlijks honderden miljoenen euro’s investeren in de omslag naar krinlooplandbouw. Produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur, is de kern van kringlooplandbouw.

Boeren die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, lopen soms tegen knellende wetten en regels op. De minister gaat – om innovatie een forse impuls te geven – in eerste instantie in vijf gebieden agrariërs ruimte geven om tijdelijk af te wijken van bepalingen in wet- en regelgeving. Het gaat om De Peel, de Achterhoek, Twente, Flevoland en Noord-Nederland.

De minister neemt ook maatregelen om het gebruik van kunstmest terug te dringen en dierlijke mest te bevorderen. Hoe die eruit gaan zien, wordt dit najaar duidelijk. Ook wil de minister het aandeel reststromen als grondstof voor diervoer vergroten, komt er een onderzoek naar de bodemkwaliteit van de Nederlandse landbouwbodems en krijgen zo’n 40 agrarische ondernemers de mogelijkheid om natuurgrond te gebruiken voor natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Om de omslag naar kringlooplandbouw te maken, is de positie van de boer cruciaal, zo stelt de minister. De agrarische ondernemer moet voldoende waardering én inkomen krijgen om de nodige investeringen terug te verdienen. Daarom wil de minister afspraken maken over een eerlijkere prijs voor boeren. Ook wil ze het makkelijker maken om gezamenlijk met supermarkten te onderhandelen.

Bron: 
Wijlimburg
Foto: 
Kuboto.landbouw