Onderzoek naar rol gemeente Venray in energietransitie.

Onderzoek naar rol gemeente Venray in energietransitie.

De gemeente Venray gaat samen met de Gemeente Horst a/d Maas en Beesel onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen bij de energietransitie.

Alle gemeentes worstelen met dit vraagstuk. Door dit gezamenlijk te onderzoeken worden de onderzoekskosten gedrukt.
Een extern onderzoeksbureau wordt ingeschakeld om ondermeer te bekijken of een gemeentelijk energiebedrijf een optie is. Verder willen de gemeentes weten wat hun rol is bij het opwekken van duurzame energie als wind, zonneparken, biomassa en geothermie. Onderzocht wordt hoe om te gaan met bewonersinitiatieven, inwonerscollectieven en energiecoöperaties. Ook het te voeren subsidiebeleid is een item.

Als de gemeente zelf het initiatief neemt loopt het ook de financiele risico’s die daarmee gepaard kunnen gaan. Het is onduidelijk of de gemeentelijke organisaties voldoende toegerust zijn om de rol in de energietransitie op te pakken. Wet en-regelgeving, juridische aspecten en de relatie met de centrale overheid is tevens onderdeel van het onderzoek.

Eind dit jaar zullen de onderzoeksresultaten bekend zijn.

Foto: 
pure energy