Ruim € 5.000, voor het goede doel Stichting ALS Nederland.

Ruim € 5.000,  voor het goede doel Stichting ALS Nederland.

Afgelopen zaterdag was de vrijwilligers/sponsorborrel van het Meerdaags Wandelevenement Venray in Hotel Asteria. De bijeenkomst werd druk bezocht door sponsoren, vrijwilligers en de pers. Namens de hoofdsponsor Van de Mortel was Bart van der Sterren aanwezig en Wethouder Jan Loonen vertegenwoordigde de Gemeente Venray. Als speciale gast was Dhr. Jeroen Janssen aanwezig namens verzekeringmaatschappij NH 1816, business partner van de hoofdsponsor.

Door voorzitter Andre Tonen werd teruggekeken op de geslaagde tweede editie. Waar de organisatie vooraf niet eens over durfde te dromen gebeurde, ruim 1.700 wandelaars hebben deelgenomen aan deze tweede editie.

Door deze grote opkomst kan de organisatie dit jaar een geweldig mooi bedrag doneren aan Stichting ALS Nederland want 25% van de inschrijfgelden maakt de organisatie over naar dit goede doel. Dit jaar kwam de organisatie uit op het prachtige bedrag van € 2.571,18

Vervolgens sprak Bart van der Sterren van hoofsponsor Van de Mortel de vrijwilligers en overige gasten toe. Bart van der Sterren benadrukte dat het Meerdaags Wandelevenement Venray perfect aansluit bij de visie van Van de Mortel. “Het is laagdrempelig en een mooi sportevenement voor de regio. En heel belangrijk, een activiteit die voor iedereen toegankelijk is. Een leuke combinatie, vooral ook vanwege het sociale karakter. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen juichen wij het toe dat het evenement een goed doel, de stichting ALS, ondersteunt. Wij dragen graag een steentje bij aan dit initiatief dat Venray op de wandelkaart zet” aldus van der Sterren. Uiteraard werden ook de vrijwilligers en overige sponsoren bedankt voor hun bijdrage aan dit geweldig succes.

Vervolgens had Van der Sterren nog een enorme verrassing voor iedereen. Namens de verzekeringsmaatschappij NH 1816 bood hij samen met Dhr. Jeroen Janssen van NH116 een cheque van € 2.500, aan.

Beiden cheques werden uiteindelijk aangeboden aan Norbert Hulleman. Hij vertelde dat zijn vader op zijn sterfbed hem een opdracht meegegeven had “zoon, zorg dat de strijd doorgaat, ga door met mijn strijd”. Dat is de noodkreet waarmee de stichting ALS Nederland campagne voert in haar gevecht tegen deze ziekte.

Norbert Hulleman zoekt voortdurend naar mogelijkheden om geld in te zamelen voor de stichting ALS Nederland. Daarvoor zoekt hij vaak contact met andere initiatieven. Zo ook het Meerdaags Wandelevenement Venray.

Tot slot sprak Wethouder Jan Looien de genodigde toe en complimenteerde de organisatie met de prima organisatie en het feit dat Venray nu op de wandelkaart van Nederland staat. Hij gaf ook nog aan dat in het profiel van de nieuwe burgemeester opgenomen moet worden dat hij/zij ook een actieve wandelaar/ambassadeur is net zoals momenteel onze huidige burgemeester Hans Gilissen.

De derde editie van het Meerdaags Wandelevenement Venray zal worden gaat plaatsvinden op 5 – 6 en 7 juni 2020

Foto: 
Rob Claessens ( omroep Venray)