Raaylandcollege en ROC Gilde gaan voor gelukkige jeugd

Raaylandcollege en ROC Gilde gaan voor gelukkige jeugd

De gedachte dat onderwijs samenwerkt met de wereld buiten de school, en dus ook met jeugdhulpverlening, is allang geen nieuwe gedachte meer. Het is wel heel nieuw als je dat vormgeeft door leraren en jeugdhulpverleners daadwerkelijk samen aan de slag laat gaan, in de klas, groepsgewijs, ten behoeve van álle leerlingen.

Op die manier samenwerken heeft een groot aantal voordelen: Je werkt preventief, zodat kleine problemen klein en hanteerbaar blijven. Je draagt bij aan een meer inclusieve schoolcultuur waar leerlingen niet of minder worden buitengesloten en geen labels (of diagnoses) nodig zijn om te profiteren van de beschikbare expertise. Professionals van onderwijs en jeugdhulpverlening leren elkaar kennen, leren van elkaars expertise en zullen elkaar tijdig raadplegen als er wel grotere problemen zijn of dreigen te ontstaan. En alle leerlingen kunnen profiteren van optimale ondersteuning bij het sociaal en emotioneel leren.

Een mooie gedachte, maar op een dergelijke manier gaan samenwerken is een complex proces. Op het Raaylandcollege en het ROC Gilde (Oostrum) is besloten om dit proces aan te gaan in samenwerking met het Jongeren Service Punt (JSP). Het JSP is een initiatief van Boei Limburg, een organisatie voor jeugdhulp in Noord-Limburg. Het belangrijkste doel van een JSP is dat jongeren een laagdrempelig inlooppunt hebben op de plaats waar ze de meeste tijd doorbrengen: de school. Door de brede insteek verlaagt het de drempel voor jongeren om hulp te vragen. Een ander belangrijk doel is dat professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp elkaar eerder vinden en beter samenwerken. Naast jongeren is het JSP er ook voor docenten en ouders. Ook zij mogen gebruik maken van dit inlooppunt Het initiatief wordt verder ondersteund door het Raayland College, ROC Gilde , Synthese, Vincent van Gogh. Het aantal partners dat meedenkt en meewerkt zal de komende tijd groeien. De gemeente Venray ondersteunt het initiatief financieel.

Om het project zo succesvol mogelijk te laten verlopen, zal dit gebeuren in samenwerking met andere projecten met een zelfde doelstelling, zodat er van en met elkaar geleerd en ontwikkeld kan worden. Bovendien wordt het hele proces onderzocht in een drie jaar durend onderzoeksproject , genaamd “Jeugdhulpverlening in de school. Samen praten en vooral samen doen” gefinancierd door NRO. Het onderzoek richt zich op het (verder) ontwikkelen van samenwerking in de klas tussen onderwijsinstellingen (po, vo, s(v)o en mbo) en de jeugdhulporganisaties met wie zij reeds samenwerken. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen professionaliseringsprogramma’s voor leraren en jeugdhulpverleners worden ontwikkeld. Er is samenwerking gezocht met Fontys Hogescholen, de Tilburg University en het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Hoe ziet het er concreet uit?
20 Klassen van het Raaylandcollege en het ROC Gilde (Oostrum) zullen deelnemen aan het onderzoeksproject. Jeugdhulpverleners (JSP) en mentoren van de school gaan samen onderzoeken op welk thema ze het beste kunnen samenwerken. Er zal gedurende de jaren onderzocht worden hoe dit samenwerken in de klas verloopt en wat het oplevert. Van belang is natuurlijk ook dat het deelnemerspercentage voor de individuele jeugdhulp in Venray gaan dalen.

De gemeente Venray wil graag ondersteunend zijn bij het inhoud en vorm geven en de afstemming van onderwijs en jeugdhulp. Mw Thielen, wethouder van de gemeente Venray, zegt over dit project; ‘’ Jongeren gaan hier naar een instelling als ze een vraag hebben. Dan leggen ze de vraag neer dicht bij huis bv op school bij de mentor’’.