Startsein ontwikkelingen recreatiepark kasteel Ooijen

Gedurende 11 jaren zijn de plannen voor de uitbreiding uitgewerkt en gevormd
met vele overleggen en inspanningen van diverse partijen. Uitbreiding met
een jachthaven met ligplaatsen en drijvende recreatievilla's en een voor
Nederland unieke terrassencamping.

Een terrassencamping van meer dan 200 plaatsen die allemaal uit zullen kijken over de Maas
en het nieuwe natuurgebied dat ontstaat door de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Een prachtig initiatief van Recreatiepark Kasteel Ooijen dat mogelijk is
gemaakt door samenwerking met onder andere de Gemeente Horst aan de Maas,
Provincie Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg, Projectbureau Ooijen-Wanssum
en Mooder Maas. Daarmee ook een uniek voorbeeld hoe door middel van de
terrassencamping een zeer robuuste waterkering ontstaat die verholen gaat
liggen onder de nieuwe terrassen. Daarmee een voorbeeld hoe de noodzakelijke
bescherming van het achterland gecombineerd kan worden met het gebruik