Echte armoede bestaat - erg genoeg - nog, eenzaamheid ook

in
Echte armoede bestaat - erg genoeg - nog, eenzaamheid ook

Nederland is een zogenaamde welvaart-staat. Desondanks bestaat er nog armoede, alleen is vaak niet bekend waar en bij wie. Personen of soms hele gezinnen die onder de armoedegrens het hoofd boven water moeten zien te houden blijven vaak anoniem voor de buitenwereld.

Als gevolg daarvan leiden ze bovendien soms ook nog een eenzaam bestaan omdat men zich schaamt voor hun omgeving. Waar kan men zich in Venray aanmelden voor hulp of maatschappelijke ondersteuning? Kennen wij eenzame mensen in onze directe omgeving? Kunnen wij daar als inwoners iets aan veranderen of moet de gemeente te hulp schieten? Misschien maakt u zich daar helemaal niet zo druk over.

De Stichting Burgers van Venray heeft voor de maand juni een stelling gekozen waarop de inwoners van Venray hierover hun mening kunnen geven.

De stelling luidt:

Stille armoede veroorzaakt eenzaamheid.

Op de website: www.burgersvanvenray.nl kan men tot begin juli aangeven het daarmee eens of oneens te zijn. Bovendien kan men zijn of haar eigen mening hierover op de site plaatsen.Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het stemmen, de ook op deze site aanwezige begeleidende artikelen te lezen van Deken Smeets, wethouder Anne Thielen en van Gerda van Stelten van de Voedselbank. Mogelijk wordt uw mening daardoor beïnvloed.

Foto: 
Bas Dammers