Voormalige basisschool Castenray wordt omgebouwd voor seniorenwoningen

Voormalige basisschool Castenray wordt omgebouwd voor seniorenwoningen

De verbouwing van de voormalige basisschool in Castenray tot seniorenwoningen kan verder gaan. Woensdag hebben de gemeente Venray en de stichting "Residence De Stek" de verkoopovereenkomst getekend.

Het plan voor de verbouwing van de voormalige basisschool is tot stand gekomen in nauw overleg met inwoners van Castenray en de Dorpsraad. De stichting "Residence de Stek" wil er vijf reguliere woningen bouwen. Die woningen zijn met name bedoeld voor senioren en mindervalide inwoners van Castenray. Verder komen er in het gebouw en een noodopvangkamer, een kantoor en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden.

Leegstaande schoolgebouwen in de gemeente Venray krijgen op verzoek van de raad een nieuwe invulling. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor woningen speciaal voor inwoners met een lichte zorgbehoefte. Wethouder Jan Loonen is dan ook erg content met de plannen van de stichting.
Hij vertelt: “Niet alleen vanwege de mooie invulling voor deze locatie. Maar vooral ook omdat het plan voor de seniorenwoningen uit het dorp zelf komt.”

Bert Arts van de stichting op zijn beurt zegt enorm blij te zijn met de steun van gemeente en provincie. “Vooral ook omdat we ouderen die hulp nodig hebben maar toch graag zelfstandig in Castenray willen blijven wonen, nu die huisvesting in het dorp kunnen bieden. We hebben inmiddels al zeven aanmeldingen.” Hij benadrukt dat het plan door het hele dorp wordt gedragen. “We krijgen heel veel hulp van dorpsbewoners.” De woningen worden naar verwachting al op 1 juli 2019 al opgeleverd.

Foto: 
Gemeente Venray