College van B&W: Bibliotheek noodzakelijk voor goede basis

College van B&W: Bibliotheek noodzakelijk voor goede basis

De inwoners van Venray moeten de kans hebben om zichzelf te kunnen ontplooien, te ontdekken en te ontwikkelen. De bibliotheek vormt hierin een belangrijke schakel. Het college van B&W heeft dan ook hoge verwachtingen van het bibliotheekwerk. In de visie, die 11 maart door het college van B&W is vastgesteld, staan de maatschappelijke effecten verwoord. Op 16 april beslist de gemeenteraad over de visie.

De gemeente Venray wil dat alle inwoners beschikken over de benodigde basisvaardigheden om zich te kunnen redden in de samenleving. Dat betekent dat zij voldoende in staat zijn om te lezen, rekenen en schrijven. Maar ook dat ze mediawijs zijn en grip hebben op gezondheid en werk & inkomen. Wethouder Anne Thielen: “Een toenemend aantal inwoners mist deze basisvaardigheden. Het aantal laaggeletterden en digibeten neemt toe. We willen daarom onze inwoners een bibliotheekvoorziening bieden die hen ondersteunt bij lezen, leren en informeren.”

De gemeente Venray wil inzetten op een basisbibliotheek en programmering van activiteiten gericht op jeugd 0-4 jaar, jeugd 4-12 jaar en laaggeletterden. De gemeente Venray heeft BiblioNu gevraagd om een dienstenaanbod voor het bibliotheekwerk dat gebaseerd is op deze visie. Dit plan, samen met een herstelplan op organisatie en financiën, wordt 27 juni in de gemeenteraad behandeld. "Veel mensen hebben de laatste tijd hun onrust uitgesproken over het mogelijk verdwijnen van de bibliotheek in Venray. Dat is wat het college betreft dus niet aan de orde,” aldus wethouder Thielen.

De dienstverlening van bibliotheken verschuift van het uitlenen van tastbare boeken naar dienstverlening op het gebied van lezen, leren en informeren. Dat gebeurt steeds vaker bij andere organisaties zoals scholen en samen met andere maatschappelijke organisaties. De gemeente heeft verder de wens om de bibliotheekvestiging te verplaatsen naar het voormalige AH-pand in het centrum van Venray.

Foto: 
Jan Albers (Omroep Venray)