Reconstructie en herinrichting N270

Reconstructie en herinrichting N270

De gemeente Venray gaat in samenwerking met de provincie de N270 en de diverse aansluitingen aanpakken tussen het viaduct Leunseweg en de rotonde in Oostrum. Insteek van de reconstructie is verbetering van de doorstroming en veiligheid.

Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Venray op dinsdag 12 maart hebben gedeputeerde Eric Geurts en de wethouders Jan Loonen en Carla Brugman de overeenkomst hiertoe ondertekend. Insteek is om te starten met de werkzaamheden in 2021/2022. De gehele reconstructie gaat voor deze eerste fase 22 miljoen euro kosten. In dit bedrag zit tevens een bedrag om extra maatregelen te nemen in het kader van de duurzaamheid.

Onderdelen van de eerste fase zijn:
* Viaduct Leunseweg: Aanpassing van de op en afritten van en plaatsing van verkeerslichten. De rotonde bij het viaduct verdwijnt. Aanpassingen voor het fietsverkeer. Aparte aansluiting voor bedrijventerrein “De Brier”.
* Een aparte veilige route voor het landbouwverkeer.
* Aanpassing kruising en op en afritten met A73.
* De rotonde bij de evenementenhal verdwijnt. Hier worden verkeerslichten geplaatst.
* Parallel aan de N270 wordt fietsverbinding aangelegd tussen rotonde Oostrum en Station Venray.

Momenteel zijn Provincie en gemeente druk bezig met de voorbereidingen in procedurele zin.

Ook de N270 van de provinciegrens bij Ysselsteyn naar Deurne gaat op de schop, de aanbesteding is reeds afgerond en volgens verwachting is de weg dan gereed in december 2021.
Zie ook: https://www.omroepvenray.nl/nieuws/2018/12/19/de-n270-van-deurne-naar-de...

Foto: 
Jan Albers (Omroep Venray)