Henk Bisschops (PvdA) kandidaat voor verkiezingen Provinciale Staten

Henk Bisschops (PvdA) kandidaat voor verkiezingen Provinciale Staten

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat zal inmiddels niemand meer ontgaan zijn. Voor de Partij van de Arbeid staat Henk Bisschops op plaats 11 van de kandidatenlijst. Een van de belangrijkste speerpunten van deze verkiezingen is voor Henk het komen tot een duurzaam Limburg.

De PvdA: "Wij zullen de komende jaren samen met alle inwoners en ondernemers van Limburg aan de slag moeten om het klimaat te verbeteren en Limburg duurzaam te maken. We zullen hierin echt stappen moeten gaan zetten. Het gaat tot nu toe nog veel te traag. Daarin kan met name ook de provincie een belangrijke rol spelen. De Partij van de arbeid wil duurzame energie opwekken voor álle Limburgers. De lasten, maar zeker ook de lusten, moeten we eerlijk verdelen over burgers en bedrijven. Daarbij moeten we alle opties voor duurzame energie bronnen onderzoeken op hun haalbaarheid. Op voorhand worden er dus geen alternatieve energiebronnen uitgesloten".

Daarnaast wil de Partij van de Arbeid ook dat er meer woningen gebouwd worden voor jong en oud. Daarbij zal maatwerk geleverd moeten worden. Er moet ruimte zijn voor alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses en woonhofjes. De provincie kan daarin een belangrijke rol spelen door soepel met de bestuursafspraken om te gaan. Belangrijk is ook dat we de woningmarkt actief gaan verduurzamen.

Het openbaar vervoer blijft een gevoelig thema in Limburg. Met name de Maaslijn is regelmatig onderwerp van gesprek. De Partij van de Arbeid vindt dat reizigers er op moeten kunnen vertrouwen dat bussen en treinen op tijd rijden en dat er met name. in de spits voldoende plek is voor alle reizigers. Daarnaast moeten bussen en treinen ook schoon en veilig zijn.