Klassikaal onderwijs? Het dorp Overloon mag het zeggen

Klassikaal onderwijs? Het dorp Overloon mag het zeggen

Welk onderwijs gaan de leerlingen van de Josefschool in Overloon krijgen? Klassikaal onderwijs of zelf bepalen waar ze hun energie op een schooldag in willen steken. Dit zijn uitersten waar de inwoners van het dorp zich over mogen gaan uitspreken.

Van (toekomstige) ouders tot opa’s en oma’s en van verenigingen tot plaatselijke ondernemers allen mogen hun mening hierover geven. Of het een van de uitersten gaat worden is wel de vraag.
De school gaat sessies organiseren waar men in groepjes van vier- of achttallen met elkaar hierover mag gaan discussiëren. Leidraad is deze discussies is een “ koerskaart” waarop de vragen of stellingen al zijn opgesteld. Het idee van een koerskaart is niet nieuw en wordt veelal bij allerlei grote bedrijven gehanteerd dit in tegenstelling bij scholen. Je kunt in het dorp betrokkenheid en draagvlak creëren. Er komen thema's naar voren die je verder kunt uitwerken.

Alles is mogelijk, we gooien het open. Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook op straat, bij de sportvereniging of de fanfare. Dat willen we op elkaar afstemmen.

Uitzondering in deze hele discussie is de vraag waar de nieuw te bouwen school moet komen te staan. Binnen het dorp blijkt dit een heet hangijzer te zijn. Hoe de school er uit mag komen te zien komt echter wél ter sprake. ,,Voordat je nieuw gaat bouwen moet je een goede visie hebben op het onderwijs. Daar kun je dan bij de bouw rekening mee houden”, aldus directeur Jochem Gerrits.
Waar men ook mee komt ‘niets is onzin’. Ook de ideeën van niet-kenners van het onderwijs worden ter harte genomen. Op onderwijsgebied zijn wij natuurlijk specialisten en de Onderwijsinspectie stelt criteria waar we ons aan moeten houden.

Maar stel driehonderd mensen zeggen:  ‘we willen weer klassikaal onderwijs’, dan is dat zo. Mensen geven een advies, maar het is wel een zwaarwegend advies.”
Als de verwachting van Gerrits uitkomt dan zullen er de komende tijd zo tussen drie- en vierhonderd mensen hun mening gaan geven. Wie niet bij de sessies aanwezig kan zijn heeft de mogelijkheid om de “koerskaart” te downloaden via www.onzekinderenonzetoekomst.nl.

Op deze wijze heeft men toch de mogelijkheid om met anderen te gaan brainstormen over onze school.

Bron: 
Dagblad "De Gelderlander"
Foto: 
Google Earth schermopname