Geen miltvuur in centrum Wanssum

in
Geen miltvuur in centrum Wanssum

Afgelopen donderdag werd bij het verwijderen van boomstronken op de locatie van het voormalige pand Den Schellaert in Wanssum een witte plek aangetroffen. Dit gaf aanleiding direct de werkzaamheden stil te leggen en onderzoek naar miltvuur op te starten. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat op deze locatie geen miltvuur is aangetroffen.

In Nederland komt miltvuur eigenlijk niet meer voor. Soms worden bij graafwerkzaamheden op plekken waar vroeger dieren met miltvuur zijn begraven nog sporen aangetroffen. Een indicatie daarvoor zijn witte kalkplekken onder boomstronken. Met het planten van een boom markeerden boeren de locatie van het begraven vee om te voorkomen dat ze er per ongeluk opnieuw zouden gaan graven.

Vorige week werd in het centrum van Wanssum een witte plek gevonden die daar op leek. De plek werd door de kraanmachinist herkend als mogelijk gevaarlijk en de graafwerkzaamheden zijn per direct stilgelegd. Uit de monsters die door de Voedsel- en Warenautoriteit zijn genomen bleek vandaag dat er geen miltvuur is aangetroffen.

De werkzaamheden op deze plek worden weer opgestart. We gaan hierbij extra voorzichtig te werk en bekijken laag voor laag wat we aantreffen. Mochten er beenderen van dieren worden gevonden, dan leggen we de werkzaamheden opnieuw stil en neemt de NVWA monsters van de beenderen die vervolgens worden onderzocht.

Foto: 
Projectbureau-Ooijen-Wanssum