VENRAY Lokaal stelt vragen over overlast hondenpoep

VENRAY Lokaal stelt vragen over overlast hondenpoep

In oktober 2017 is er door de gemeenteraad een besluit genomen over de aanpak van de hondenpoepoverlast. De effecten van het ingezette beleid wil VENRAY Lokaal dinsdag bespreken tijdens het algemene vragenuurtje.

Een € 10.000 kostende communicatiecampagne had onder meer als doel om gedragsverandering bij hondenbezitters te bewerkstelligen. Wat heeft deze campagne opgeleverd ,is de overlast ook gedaald, en hoe is dit gemeten? Het is niet duidelijk waarom de gemeente geen opruimmiddelen verstrekt en geen andere voorzieningen plaatst zoals afvalbakken ten behoeve van uitwerpselen? Zijn uitlaatstroken overwogen zoals in gemeente Horst aan de Maas? Worden overtreders ook aangepakt en zet de gemeente hiervoor extra mankracht in? Worden eventuele boetes als inkomsten geboekt voor de gemeente Venray? vraagt VENRAY Lokaal zich af.

Voor 2010 was er in Venray nog sprake van hondenbelasting en er zijn ook uitlaatstroken aangelegd. De poepzuigmachine zorgde ervoor dat de stroken schoon gehouden werden. Wat waren de resultaten van deze maatregelen? vraagt VENRAY Lokaal zich af.

Door Wim van Bracht.

Foto: 
Marion Minten (Omroep Venray)