Terrein Den Schellaert in Wanssum: Onderzoek naar miltvuur

Terrein Den Schellaert in Wanssum: Onderzoek naar miltvuur

In Wanssum zijn bij het voormalige pand Den Schellaert aanwijzingen voor miltvuur aangetroffen. Er is geen risico voor de omgeving, aldus Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum op haar website. Het terrein is afgezet met bouwhekken.

Bij het verwijderen van boomstronken op de locatie van het voormalige pand Den Schellaert is een witte plek aangetroffen. Dit kan mogelijk duiden op miltvuur. Miltvuur is een besmettelijke ziekte die via aanraking overdraagbaar is als iemand wondjes heeft in de huid. De werkzaamheden zijn direct stilgelegd en de NVWA heeft monsters genomen om te onderzoeken of het daadwerkelijk om miltvuur gaat.

Naar verwachting zijn de uitkomsten van het onderzoek medio volgende week bekend. Tot die tijd liggen de werkzaamheden op deze locatie stil. Zodra bekend is of het daadwerkelijk om miltvuur gaat zal het bureau dit communiceren en indien nodig passende maatregelen nemen.

Kijk voor meer informatie over miltvuur op de website van de RIVM.

Foto: 
Yvonne Zegers