Burgers van Venray: Wordt het voormalige AH-pand een blok aan het been van de gemeente?

Burgers van Venray: Wordt het voormalige AH-pand een blok aan het been van de gemeente?

De gemeenteraad van Venray heeft inmiddels besloten om de voormalige AH winkel aan het Henseniusplein te kopen voor maar liefst € 1.225.000,=. Belangrijke overweging daarbij was dat de provincie met het verstrekken van € 800.000,= subsidie ervoor heeft gezorgd dat de gemeente met een eigen bijdrage van € 425.000,= de koop kon sluiten.

Maar bij die eigen bijdrage blijft het niet. De gemeente schat dat met de noodzakelijke verbouwing van het pand nog eens een extra bedrag van 1,9 miljoen euro nodig zal zijn. Blijkbaar heeft de gemeente dus al een idee hoe die verbouwing er uit zal gaan zien.

Maar nu komt “het spel op de wagen”. Wie wil de gemeente in het pand gaan huisvesten? Mogelijkerwijs zou de bibliotheek een gedeelte van het pand kunnen gaan gebruiken. Of dat voor de personen die regelmatig de bibliotheek bezoeken een vooruitgang is t.o.v. de huidige locatie is discutabel. Er is weliswaar een fietsenstalling vlakbij, maar het kort parkeren van een auto ter plaatse is niet te doen. Bovendien is de ter beschikking staande ruimte veel te groot voor alleen de bibliotheek. Er moet dus gezocht worden naar andere mogelijkheden.

Misschien is er nu de gelegenheid om de smalle doorgang naar het Gouden Leeuwplein te verbreden en daardoor ruimtelijk te verbinden met het Gouden Leeuwplein. Ook een aparte – wellicht ondergrondse - ingang naar de parkeergarage vanuit de winkel en het schouwburgplein kan daarbij een mogelijkheid zijn.

Hebben de inwoners van Venray zelf een idee wat er met het pand kan of moet gebeuren? De Stichting Burgers van Venray wil daarom graag dat u uw mening hierover kenbaar maakt. Gedurende de maand februari kunt u op de website www.burgersvanvenray.nl reageren op de stelling:

“De aankoop van het voormalige AH-pand wordt een blok aan het been van de gemeente”.

Stichting Burgers van Venray hoopt dat uw reacties door raads- en commissieleden met belangstelling worden gevolgd.