Investituur van de Rode Leeuw zondag 20 januari in Venray

Investituur van de Rode Leeuw zondag 20 januari in Venray

Zondag 20 januari heeft de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray de eer om in samenwerking met het Kapittel van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus de jaarlijkse Limburgse investituur te mogen organiseren. 23 Schutsbroeders- en zusters, zullen deze dag door de Grootmeester Ger Koopmans in deze Orde worden opgenomen.

Om 15.00 uur begint de Eucharistieviering in de Sint Petrus 'Banden Kerk in Venray en deze viering zal muzikaal worden opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Euterpe en de Mis wordt gecelebreerd door de Groot-Prior Marc Heemels en bijzonder welkom zal ook bisschop Harrie Smeets zijn die wederkeert in zijn voormalige Parochie. Dit alleen al is een redenen om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens het OLS-1978 in Schaesberg werd aan de Oud-gouverneur van Belgisch-Limburg, Dr. Louis Roppe, tijdens zijn installatie als erepresident van de Oud Limburgse Schuttersfederatie hem een ereteken toegekend. Dit ereteken bestond uit een roodgeëmailleerde gouden afgerand breedarmig halskruis met in het centrum een medaillon geëncadreerd in een krans van eikenloof, met de Rode Leeuw van Limburg op een wit geëmailleerd veld. Het lint was wit-blauw-geel, de overblijvende kleuren van Limburg en Opper-Gelre. Dit ereteken heeft als voorbeeld gediend voor het nieuwe ordeteken van de Orde van de Rode Leeuw.

De nieuwe Limburgse schuttersorde werd bovendien toegewijd aan de schutspatroon van het Schutterswezen, de Heilige Sebastianus. Daardoor werd ook de mogelijkheid geschapen om de opname van toekomstige leden te doen geschieden in een kerkelijke plechtigheid. In het onderscheidingsteken komen de oeroude tradities van het schutters- en gildewezen en de band met de Katholieke Kerk tot uitdrukking. Zoals eerder gesteld werd het halskruis van Erepresident Dr. Louis Roppe gekozen als model voor het nieuwe ordeteken van de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

De Heilige Sebastianus werd tot uiting gebracht door de twee naar boven gerichte pijlen tussen de armen van het kruis of op het lint en de toewijzing van het wit-blauw-geel daarvan, in bloedrood. Als kroon op het kruis werd de aan de Bourgondische Orde van het 'Gulden Vlies' ontleende vuurslag gekozen, een oud weerbaarheidsteken dat in België gebruikt werd voor burgerweerbaarheidskorpsen en onder andere in de 'Militaire Willemsorde' voorkomt.
 
Sinds 1980 vindt jaarlijks rond 20 januari (feestdag van de Heilige Sebastianus) tijdens een H. Mis de plechtige investituur plaats van nieuwe leden van de Orde. Ten overstaan van de Grootmeester van de Orde leggen de nieuwe leden de belofte af en beloven zij zich in te zetten voor Outer, Haerdt en Troon. (Outer staat voor kerk en geestelijke overtuiging, Haerdt voor gezin, maatschappijen materieel erfgoed en Troon voor het geestelijke en niet geestelijke gezag).
 
De Edele Eed-Broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de 'Ridder' om de broederschap gedachte te onderstrepen hier 'Schutbroeder' heet.
 
De onderscheiding wordt niet uitsluitend toegekend aan leden van verenigingen die tot de Oud Limburgse Schuttersfederatie behoren, maar ook aan leden van andere federaties in binnen- en buitenland die bijzondere verdiensten hebben voor het Christelijke Schutterswezen. Bovendien kan het lidmaatschap verleend worden aan niet-leden van schuttersverenigingen die zich voor de doelstellingen van de orde bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Het Kapittel staat onder leiding van de Grootmeester Ger Koopmans, terwijl Jacques van der Vorst als Kanselier/Zegelbewaarder actief is. Verder is onder andere Bernie van Lierop verbonden aan het Kapittel en hij zal op termijn Jacques van der Vorst opvolgen als Kanselier.

Foto: 
Fred Vliegen