Stichting Burgers van Venray: Krijgen de arbeidsmigranten een warm onthaal in Venray?

Stichting Burgers van Venray: Krijgen de arbeidsmigranten een warm onthaal in Venray?

Er zijn in Venray veel arbeidsmigranten werkzaam. Het al reeds geruime tijd sluimerend probleem is echter de huisvesting van deze bevolkingsgroep.
In het recente verleden werd bij diverse voorgestelde locaties voor grootschalige opvang door omwonenden protest aangetekend.

De redenen daarvoor waren nogal uiteenlopend van karakter maar de rode draad daarbij was altijd: “Niet in mijn achtertuin”.

In het coalitieakkoord van de politieke partijen staat vermeld “dat de gemeente wil meewerken aan minimaal één of twee initiatieven voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten”. Inmiddels zijn er door de gemeente tijdelijke aanpassingen in de huisvestingsregels voor arbeidsmigranten aangebracht. Als gevolg daarvan kan men flexibel reageren op aanvragen voor tijdelijke opvang van zogenaamde “short-stay” migranten.

Zodoende kunnen er op het industrieterrein De Hulst een aantal tijdelijke woonunits op initiatief van OTTO Workforce worden geplaatst. Daarmee is weliswaar de eerste “kou uit de lucht”, maar er zullen ongetwijfeld meer huisvestingsmogelijkheden in de gemeente Venray moeten worden onderzocht. Omdat blijkbaar de locatie van de oude melkfabriek aan de Leunseweg (zie foto) een gepasseerd station is, dient er in ieder geval een andere grootschalige opvang te worden gerealiseerd.

De Stichting Burgers van Venray heeft voor de maand januari een stelling gekozen over de al zo lang durende discussie voor definitieve huisvesting van arbeidsmigranten en hun gezinnen. De stelling is:

Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan.

Op de website burgersvanvenray.nl kan men tot begin februari reageren op deze stelling.

Foto: 
Bernie Hoevenaars (Omroep Venray)