Gouden Knol van carnavalsvereniging ’t Knölleke uit Leunen voor Wilma Manders-Gommans

Gouden Knol van carnavalsvereniging ’t Knölleke uit Leunen voor Wilma Manders-Gommans

Dit jaar zal carnavalsvereniging ’t Knölleke uit Leunen de Gouden Knol, de hoogste onderscheiding die zij kent uitreiken aan: Wilma Manders-Gommans. Dit voor haar grote verdiensten binnen de Leunse gemeenschap.

Wilma Manders-Gommans (66) was in de jaren 80-90 actief in de peuteropvang, en is secretaresse geweest van het bestuur van de basisschool in Leunen. Ook is ze penningmeester geweest van de Brink en later voorzitster van de raad van toezicht van de Brink. Ruim 20 jaar is ze als bestuurslid en vrijwilliger betrokken geweest bij Tennisvereniging LVH.

Zij was penningmeester van stichting BiblioNu en lid, voorzitter van de Raad van Toezicht Rabobank Leunen en later, na de fusie met Rabobank Venray Lid van de raad van toezicht.
Wilma was voorzitter van het oprichtingsbestuur Hospice Zenit Venray, na de oprichting is ze hier penningmeester geworden.

In de tussentijd was ze voorzitter van de Stichting Kies Techniek. Ook zat ze in de jury van de ondernemersprijs Venray. Ook binnen de carnavalsvereniging was Wilma actief, ze heeft in de jaren 80 de organisatie van de boerenbruiloft gedaan en zit tot heden nog in de jury van de carnavalsoptocht.

Wilma hoort ook tot de oprichtingsgroep van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Leunen, en in 2014 werd ze tot voorzitter gekozen van het MFC. Deze functie vervult ze nog steeds. Daarnaast is ze ook nog secretaresse van de stichting Gusse Wie en zit ze in de commissie herinrichting plein Leunen.

En zoals ze zichzelf nu realiseert heeft ze het hele plein rondgewerkt, begonnen in de schakel, daarna basisschool, kerk (sponsorwerving verbouwing ), verbouwing Brink en de realisatie van de Baank en de herinrichting van het plein waar ze na carnaval mee beginnen.

Vandaar dat de carnavalsvereniging besloten heeft om Wilma de Gouden Knol uit te reiken. Dit alles zal plaatsvinden op zaterdagavond 5 januari om ± 19.00 uur voorafgaand aan het liedjesfestijn. Direct na de uitreiking krijgt iedereen de gelegenheid om de nieuwe Gouden Knoldrager te feliciteren.