Voorbereiding sloop voormalig gemeentehuis Den Schellaert in Wanssum in volle gang

Voorbereiding sloop voormalig gemeentehuis Den Schellaert in Wanssum in volle gang

Een belangrijk onderdeel van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het reactiveren van de Oude Maasarm. Eén van de grote knelpunten in de doorstroming ligt in het centrum van Wanssum; het dal van de Groote Molenbeek is zo’n 200 meter breed, maar de doorstroomopening onder de Brugstraat is ongeveer 15 meter breed.

Bij hoogwater geeft dat grote problemen. Daarom wordt de doorstroomopening verbreed tot ongeveer 80 meter. Om deze verbreding mogelijk te maken wordt Den Schellaert, het voormalige gemeentehuis van Wanssum, gesloopt.

Begin december start Mooder Maas (Dura Vermeer – Ploegam) met de asbestsanering, opruimwerkzaamheden en het kappen van de bomen ter hoogte van het pand. Het streven is om Den Schellaert eind dit jaar te slopen, maar dat kan afhankelijk van de voortgang van de voorbereidingen en bijvoorbeeld de weersomstandigheden verschuiven naar begin 2019.

Voor de start van de werkzaamheden vindt er afstemming plaats met de Belangengroep Archeologie en Heemkunde.

Tijdens de uitvoering vindt u de meest actuele informatie over de planning en werkzaamheden op ooijen-wanssum.nl.